Besluitpunt "Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen"" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 23 november 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 24A
 

Zaak:

Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen" - 2018Z05214

Besluit:

De commissies zijn van mening dat het politiepensioen (ook in besluitvormende zin) veelvuldig aan de orde is geweest in de Kamer. Er is naar mening van de gevraagde commissies geen sprake van een duidelijk standpunt dat kan rekenen op een Kamermeerderheid. Deze resultaten en getrokken conclusie van het gedane onderzoek zullen per brief worden doorgeleid aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.