Besluitpunt "Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 23b
 

Zaak:

 

Besluit:

Inbrengdatum voor de verslagen over de eerste suppletoire begrotingswetten 2018 vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 12.00 uur. Aan het kabinet zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.