Besluitpunt "Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 23a
 

Zaak:

 

Besluit:

Inbrengdatum voor de verslagen over de slotwetten 2017 en voor de feitelijke vragen over de jaarverslagen van de ministers en de rapporten van de

Algemene Rekenkamerdonderdag vastgesteld op 24 mei 2018 te 12.00 uur.

Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.