Besluitpunt "Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 18
 

Zaak:

 

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda.

Algemeen overleg plannen voor het zomerreces.

 

1.

Nederlandse dossiers