Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van / TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 14b
 

Zaak:

 

Besluit:

De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de eerder door de commissie gevraagde reactie op de berichtgeving over de Van der Hoeven Kliniek aan de Kamer te doen toekomen ten behoeve van een te plannen algemeen overleg over tbs Tevens wordt de minister verzocht de Kamer te informeren over de toekomstige vormgeving van het tbs-systeem.

 

1.

Nederlandse dossiers