Besluitpunt "Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en / (dertigleden)debatten" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 6
 

Zaak:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en / (dertigleden)debatten - 2018Z01556

Besluit:

De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen:

  • Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees

Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) (34861);

  • Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

(Kamerstuk 30579);

  • Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844).

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid