Besluitpunt "Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de / Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr 1/80 van de / Associatieraad EEG-Turkije" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender