Besluitpunt "Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender