Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - 11 april 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - 11 april 2018

donderdag 12 april 2018

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Besluiten bij: 34918 - Verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Besluiten bij: 34456 - Initiatiefvoorstel Laten vervallen van bijzondere strafbepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen

Besluiten bij: 34079 - Initiatiefvoorstel Vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan het associatierecht EEG-Turkije

Besluiten bij: 34541 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Besluiten bij: 34861 - Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (implementatie PNR)

Besluiten bij: 34537 - Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Besluiten bij: 29754 - Terrorismebestrijding

Besluiten bij: 29517 - Veiligheidsregio's

Besluiten bij: 31415 - DNA-onderzoek in strafzaken

Besluiten bij: 29911 - Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Besluiten bij: 33836 - Personen- en familierecht

Besluiten bij: 31753 - Rechtsbijstand

Besluiten bij: 29614 - Grondrechten in een pluriforme samenleving

Besluiten bij: 28741 - Jeugdcriminaliteit

Besluiten bij: 30573 - Migratiebeleid

Besluiten bij: 19637 - Vreemdelingenbeleid

Besluiten bij: 32317 - JBZ-raad

Besluiten bij: 34926 - Initiatiefnota "Onderlinge privacy"

Besluiten bij: 34928 - Initiatiefnota “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat”

Overige besluiten: