Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor FinanciŽn (FIN) - 11†april†2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 20 mei 2019
kalender
donderdag 5 april 2018

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Voorstellen bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Voorstellen bij: 32013 - Toekomst financiŽle sector

Voorstellen bij: 31362 - Initiatiefvoorstel Beperking emissies kolencentrales

Voorstellen bij: 29352 - Waardering van risicoís bij publieke investeringsprojecten

Voorstellen bij: 31477 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Voorstellen bij: 21501-07 - Raad voor Economische en FinanciŽle Zaken

Voorstellen bij: 25087 - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Voorstellen bij: 31532 - Voedingsbeleid

Voorstellen bij: 31066 - Belastingdienst

Voorstellen bij: 31935 - Beleidsdoorlichting FinanciŽn

Voorstellen bij: 34775 IX - Vaststelling begroting FinanciŽn en Nationale Schuld 2018

Voorstellen bij: 32772 - Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstellen bij: 34921 - Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2017

Voorstellen bij: 31865 - Verbetering verantwoording en begroting

Overige voorstellen: