Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Helder over het bericht ‘Gewapende tienerrovers rukken op’ - Jeugdcriminaliteit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

28 741 Jeugdcriminaliteit

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2018

Hierbij reageer ik op het verzoek van uw Kamer in de Regeling van Werkzaamheden van vandaag, inzake het bericht «Gewapende tienerrovers rukken op» (Telegraaf, 4 april 2018) (Handelingen II 2017/18, nr. 69, Regeling van Werkzaamheden). Uw Kamer verzoekt het rapport dat aangehaald wordt in dit bericht, met het oog op het Algemeen Overleg Justitiële Jeugd van morgen, toe te sturen zodra het gereed is. Het onderzoek is op dit moment nog niet afgerond.

Het rapport zal zodra het gereed is naar Uw Kamer worden gezonden voorzien van een beleidsreactie. Naar verwachting zal dat uiterlijk 1 juni aanstaande zijn.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.