Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht over Wmo/Mantelzorg/Maatschappelijke opvang/Hulpmiddelenbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 24 maart 2019
kalender
donderdag 15 maart 2018

Bij dossiers 23235 - Thuiszorg, 29538 - Zorg en maatschappelijke ondersteuning, 30169 - Mantelzorg, 31765 - Kwaliteit van zorg, 32805 - Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg, 34104 - Langdurige zorg, 34192 - Initiatiefnota Wmo 2015 in betere banen en 34477 - Rapportage sociaal domein en wetsvoorstellen 32402 - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, 34300 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016, 34550 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 en 34775 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)