Gewijzigde motie Ouwehand c.s. over kortere productieketens in de landbouw (ter vervanging van 33037-276) - Mestbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 5 juni 2020
kalender

Gewijzigde motie Ouwehand c.s. over kortere productieketens in de landbouw (ter vervanging van 33037-276) - Mestbeleid

1.

Tekst

33 037 Mestbeleid

Nr. 280 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 276

Voorgesteld 27 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lange productieketens veel administratieve lasten en controles met zich meebrengen, kwetsbaar zijn en veel vragen van de handhavingsinstanties, waaronder de NVWA;

verzoekt de regering, om in de toegezegde visie op de landbouw de mogelijkheden te verkennen om de productieketens te verkorten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Graus

Grashoff


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.