34906 - Initiatiefvoorstel Aanscherping van de definitie van ďvaste beloningĒ en instemmingsrecht voor de vaste beloning van systeembank-bestuurders - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 21 mei 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15†maart†2018 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Snels (GL)†i, Leijten (SP)†i, Nijboer (PvdA)†i, Van Raan (PvdD)†i, Van Rooijen (50PLUS)†i, Azarkan (DENK)†i en Van Dijck (PVV)†i.

 

Omdat, volgens de initiatiefnemers, financiŽle ondernemingen proberen de regels uit de Wet beloningsbeleid financiŽle ondernemingen van 2015 te omzeilen en daarbij handelen tegen de geest van de wet stellen zij twee veranderingen voor. Ten eerste moet de vaste beloning van bestuurders ook werkelijk vast zijn en niet mede bestaan uit "aandelen in de onderneming of andere financiŽle instrumenten waarvan de waarde mede afhankelijk is van de waardestijging van aandelen in de onderneming of daaraan gekoppelde uitkeringen". Ten tweede moet de minister van FinanciŽn van tevoren instemmen met plannen om de beloning van bestuurders van financiŽle ondernemingen te veranderen. Bij zijn oordeel moet de minister rekening houden met de Code Banken waarin staat dat banken ďeen zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleidĒ moeten voeren, waarbij ďrekening wordt gehouden met (Ö) het maatschappelijk draagvlakĒ. De regels moeten gelden voor de vijf grote Nederlandse banken die volgens de normen van de Europese Centrale Bank 'systeemrelevant' zijn.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van ďvaste beloningĒ en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van FinanciŽn met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(19 stuks)

2 15†maart†2018, geleidende brief, nr. 1     KST349061
Geleidende brief
 
2 15†maart†2018, voorstel van wet, nr. 2     KST349062
Voorstel van wet
 
2 15†maart†2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST349063
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.