Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34904 - Initiatiefvoorstel Strafbaar stellen van seksuele intimidatie i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 13-03-2018
Publicatie­datum 13-03-2018
Nummer KST349041
Kenmerk 34904, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 904 Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 13 maart 2018

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Asscher

Van Toorenburg


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.