34895 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 28 februari 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Belhaj (D66) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Belhaj: ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

2 27 februari 2018, geleidende brief, nr. 1     KST348951
Geleidende brief
 
2 27 februari 2018, initiatiefnota, nr. 2     KST348952
Initiatiefnota
 
2 5 april 2018, brief, nr. 3     KST348953
Brief regering; Reactie op initiatiefnota van het lid Belhaj: ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.