1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 233 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.07.2023  Arbeidsmarktstatistieken van de EU over ondernemingen.
Verordening com(2023)459
 
10.07.2023  Wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek.
Verordening com(2023)402
 
13.06.2023  Toepassing van Verordening 549/2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU.
Verslag com(2023)308
 
24.04.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 2019/516 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen.
Verslag com(2023)214
 
20.04.2023  Deliberations of the Committee on Petitions in 2022.
ini(2023)2047
 
24.03.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EG) nr. 138/2004 betreffende de landbouwrekeningen.
Verslag com(2023)158
 
24.03.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EG) nr. 762/2008 betreffende Europese statistieken over aquacultuur.
Verslag com(2023)167
 
24.03.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EG) nr. 1921/2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over de aanvoer van visserijproducten ...
Verslag com(2023)159
 
24.03.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 96/16/EG betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten.
Verslag com(2023)169
 
24.03.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EG) nr. 543/2009 betreffende gewasstatistieken.
Verslag com(2023)164
 
24.03.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder verordeningen inzake visserijstatistieken.
Verslag com(2023)163
 
24.03.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 1165/2008 betreffende vee- en vleesstatistieken.
Verslag com(2023)157
 
27.02.2023  Uitvoering verordening 184/2005 mbt de gemeenschappelijke statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe ...
Verslag com(2023)96
 
23.01.2023  Uitvoering van Verordening 450/2003 betreffende de loonkostenindex (LKI).
Verslag com(2023)34
 
20.01.2023  Europese statistieken over bevolking en huisvesting.
Verordening com(2023)31
 
19.12.2022  Toepassing van Verordening 2019/516 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen.
Verslag com(2022)733
 
15.12.2022  Uitvoering van Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen.
Verslag com(2022)718
 
15.12.2022  Statistieken die zijn opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, en de kwaliteit daarvan.
Verslag com(2022)719
 
07.12.2022  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 549/2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU.
Verslag com(2022)694
 
18.10.2022  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 2018/1091 betreffende geïntegreerde landbouwstatistieken.
Verslag com(2022)533
 
26.07.2022  Uitvoering van Verordening 453/2008 inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de EG.
Verslag com(2022)355
 
12.07.2022  “verbintenissen aangaande vertrouwen in de statistiek” van de lidstaten zoals voorgeschreven door Verordening 223/2009.
Verslag com(2022)333
 
11.07.2022  Wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011 wat betreft de invoering van nieuwe modules voor milieu-economische rekeningen.
Verordening com(2022)329
 
14.04.2021  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 70/2012 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg.
Verslag com(2021)176
 
18.03.2021  Kortetermijnstatistieken zoals voorgeschreven door artikel 14, lid 2, van Verordening 1165/98.
Verslag com(2021)126
 
12.03.2021  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) 2018/974 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren.
Verslag com(2021)117
 
02.03.2021  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) 2018/643 betreffende de statistieken van het spoorvervoer.
Verslag com(2021)98
 
25.02.2021  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 692/2011 betreffende Europese statistieken over toerisme.
Verslag com(2021)86
 
18.02.2021  Uitvoering van Verordening 295/2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken.
Verslag com(2021)67
 
12.02.2021  Resultaten van door lidstaten uitgevoerde verkennende studies betreffende statistieken over passagiersvervoer over de binnenwateren overeenkomstig van Verordening ...
Verslag com(2021)59
 
22.12.2020  Uitvoering van Verordening 450/2003 betreffende de loonkostenindex (LKI).
Verslag com(2020)819
 
18.12.2020  Uitvoering van Verordening (EU) 2018/643 betreffende de statistieken van het spoorvervoer.
Verslag com(2020)838
 
18.12.2020  Uitvoering van Verordening 2018/974 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren.
Verslag com(2020)821
 
15.12.2020  Uitvoering van Verordening 762/2008 betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur.
Verslag com(2020)809
 
14.12.2020  Evaluatie van de belangrijkste bevindingen van de pilotstudies inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en het indexcijfer van de huizenprijzen.
Verslag com(2020)810
 
08.12.2020  Uitvoering van Verordening 70/2012 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg.
Verslag com(2020)785
 
02.12.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen.
Verslag com(2020)776
 
18.11.2020  Tenuitvoerlegging van Beschikking 1608/2003/EG betreffende een statistiek inzake wetenschap en technologie.
Verslag com(2020)738
 
03.11.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 471/2009 betreffende gemeenschappelijke statistieken van de buitenlandse handel met derde landen.
Verslag com(2020)683
 
10.09.2020  Gedelegeerde handelingen Verordening 184/2005 gemeenschappelijke statistiek inzake betalingsbalans, internationale handel in diensten en buitenlandse directe ...
Verslag com(2020)490
 
04.08.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) 2016/792 betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de huizenprijzen.
Verslag com(2020)354
 
03.07.2020  ‘verbintenissen aangaande vertrouwen in de statistiek’ van de lidstaten zoals voorgeschreven door Verordening 223/2009.
Verslag com(2020)278
 
17.04.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2009/42/EG betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen.
Verslag com(2020)149
 
15.04.2020  Mededeling aan het EP over Raadsstandpunt inzake wijziging van Verordening betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming.
com(2020)153
 
14.02.2020  Statistieken die zijn opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, en de kwaliteit daarvan.
Verslag com(2020)54
 
14.02.2020  Uitvoering van Verordening 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen.
Verslag com(2020)56
 
13.08.2019  Uitvoering van Verordening 453/2008 inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de EG.
Verslag com(2019)368
 
01.07.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 577/98 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de EG.
Verslag com(2019)308
 
27.03.2019  Kwaliteit van de in 2018 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2019)155
 
28.02.2019  Uitvoering van Verordening 450/2003 betreffende de loonkostenindex (LKI).
Verslag com(2019)113