1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 242 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
12.10.2022  Algehele opschorting van de toepassing van de Overeenkomst met Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf.
Besluit com(2022)531
 
23.09.2022  Ondertekening van de Overeenkomst met Noord-Macedonië inzake operationele activiteiten die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Noord-Macedonië uitvoert.
Besluit com(2022)491
 
23.09.2022  Sluiting van de Overeenkomst met Noord-Macedonië inzake operationele activiteiten die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Noord-Macedonië uitvoert.
Besluit com(2022)492
 
06.09.2022  Niet-erkenning van Russische reisdocumenten die zijn afgegeven in bezette buitenlandse gebieden.
Besluit com(2022)662
 
06.09.2022  Volledige opschorting van de toepassing van de Overeenkomst met Rusland inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de EU en Rusland.
Besluit com(2022)661
 
13.05.2022  Ondertekening van Overeenkomst met Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europol en de bevoegde Nieuw-Zeelandse autoriteiten.
Besluit com(2022)207
 
13.05.2022  Sluiting van Overeenkomst met Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europol en de bevoegde Nieuw-Zeelandse autoriteiten.
Besluit com(2022)208
 
15.03.2022  Sluiting van een overeenkomst met Moldavië inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Moldavië.
Besluit com(2022)124
 
03.02.2022  Wijziging van Verordening (EU) 2021/954 over het EU Digitaal Corona Certificaat mbt inwoners van derdelanden.
Verordening com(2022)55
 
12.01.2022  Drugsagentschap van de EU.
Verordening com(2022)18
 
16.12.2021  Standpunt EU over het toevoegen van stoffen aan de lijsten inzake verdovende middelen van 1961, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1972, en psychotrope stoffen van ...
Besluit com(2021)807
 
08.12.2021  Uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavings­instanties van de lidstaten.
Richtlijn com(2021)782
 
26.11.2021  Standpunt EU over de verlenging van de overgangsperiode waarin het VK mag afwijken van de verplichting om persoonsgegevens van passagiers na hun vertrek uit het VK te ...
Besluit com(2021)745
 
25.11.2021  Machtiging van de lidstaten om een aanvullend protocol bij het Verdrag inzake cybercrime (nauwere samenwerking en verstrekking elektronisch bewijsmateriaal) te ...
Besluit com(2021)719
 
29.09.2021  Gedeeltelijke opschorting van de Overeenkomst met Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa.
Besluit com(2021)612
 
27.08.2021  Standpunt EU inzake verlenging van de periode waarin DNA-profielen en vingerafdrukken kunnen worden uitgewisseld met het Verenigd Koninkrijk.
Besluit com(2021)495
 
12.08.2021  Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in Cyprus.
Besluit com(2021)472
 
15.07.2021  Opschorting van een aantal bepalingen van Verordening 810/2009 ten aanzien van Gambia.
Verordening com(2021)413
 
04.06.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening met het oog op de hervorming van het Visuminformatiesysteem en een verordening wat betreft de ...
Mededeling com(2021)303
 
02.06.2021  Instelling en de werking van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis.
Verordening com(2021)278
 
12.01.2021  Standpunt EU binnen de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie met betrekking tot amendement 28 op bijlage 9, deel D, bij het Verdrag inzake de internationale ...
Besluit com(2021)16
 
16.12.2020  Veerkracht van kritieke entiteiten.
Richtlijn com(2020)829
 
09.12.2020  Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en ...
Verordening com(2020)791
 
09.12.2020  Sluiting van de Overeenkomst met Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van Kaapverdië en van de EU.
Besluit com(2020)709
 
09.12.2020  Ondertekening van de Overeenkomst met Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van Kaapverdië en van de EU.
Besluit com(2020)783
 
09.12.2020  Wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ...
Verordening com(2020)796
 
08.12.2020  Standpunt EU in de Commissie Verdovende Middelen over het toevoegen van verdovende middelen en psychotrope stoffen aan internationale lijsten.
Besluit com(2020)659
 
13.07.2020  Wijziging van Verordening 514/2014 wat de vrijmakingsprocedure betreft.
Verordening com(2020)309
 
13.09.2019  EU-standpunt in Raad ICAO ivm geplande goedkeuring wijzigingen bij Verdrag over internationale burgerluchtvaart mbt normen & aanbevolen praktijken op gebied van ...
Besluit com(2019)416
 
30.08.2019  Sluiting van de Overeenkomst met Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.
Besluit com(2019)401
 
30.08.2019  Sluiting van de Overeenkomst met Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa.
Besluit com(2019)403
 
30.08.2019  Ondertekening van de Overeenkomst met Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.
Besluit com(2019)404
 
30.08.2019  Ondertekening van de Overeenkomst met Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa.
Besluit com(2019)405
 
06.06.2019  Standpunt EU op de 83e zitting van de plenaire vergadering van de Groep van staten tegen corruptie (Greco) met betrekking tot de deelname van de EU als waarnemer aan de ...
Besluit com(2019)273
 
28.02.2019  Ondertekening van de overeenkomst met Bosnië en Herzegovina inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Bosnië en Herzegovina uitvoert.
Besluit com(2019)107
 
21.02.2019  Ondertekening van de statusovereenkomst met Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert.
Besluit com(2019)89
 
21.02.2019  Sluiting van de statusovereenkomst met Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert.
Besluit com(2019)90
 
31.01.2019  Mededeling van het Verenigd Koninkrijk dat het niet langer wil deelnemen aan het netwerk van immigratie­verbindings­functionarissen.
Besluit com(2019)23
 
31.01.2019  Sluiting van de Overeenkomst met Liechtenstein over de toepassing van (kader)besluiten 2008/615/JBZ, 2008/616/JBZ en 2009/905/JBZ.
Besluit com(2019)24
 
31.01.2019  Ondertekening en voorlopige toepassing van bepalingen van de Overeenkomst met Liechtenstein over de toepassing van (kader)besluiten 2008/615/JBZ, 2008/616/JBZ en ...
Besluit com(2019)35
 
31.01.2019  Sluiting van de Overeenkomst met Zwitserland over de toepassing van (kader)besluiten 2008/615/JBZ, 2008/616/JBZ en 2009/905/JBZ.
Besluit com(2019)26
 
31.01.2019  Ondertekening en voorlopige toepassing van bepalingen van de Overeenkomst met Zwitserland over de toepassing van (kader)besluiten 2008/615/JBZ, 2008/616/JBZ en ...
Besluit com(2019)27
 
07.01.2019  Voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias.
Verordening com(2019)4
 
07.01.2019  Voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen.
Verordening com(2019)3
 
14.12.2018  Sluiting protocol met Denemarken inzake toegang tot Eurodac voor rechtshandhaving bij het bepalen welk land een asielverzoek afhandelt, incl. rechtshandhaving.
Besluit com(2018)835
 
14.12.2018  Ondertekening protocol met Denemarken inzake toegang tot Eurodac voor rechtshandhaving bij het bepalen welk land een asielverzoek afhandelt, incl. rechtshandhaving.
Besluit com(2018)836
 
13.12.2018  Sluiting protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake toegang tot Eurodac voor rechtshandhaving bij het bepalen welk land een asielverzoek afhandelt.
Besluit com(2018)826
 
13.12.2018  Ondertekening protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake toegang tot Eurodac voor rechtshandhaving bij het bepalen welk land een asielverzoek afhandelt.
Besluit com(2018)827
 
13.12.2018  Sluiting protocol met Zwitserland en Liechtenstein inzake toegang tot Eurodac voor rechtshandhaving bij het bepalen welk land een asielverzoek afhandelt.
Besluit com(2018)828
 
13.12.2018  Ondertekening protocol met Zwitserland en Liechtenstein inzake toegang tot Eurodac voor rechtshandhaving bij het bepalen welk land een asielverzoek afhandelt.
Besluit com(2018)831