1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 137 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.05.2016  Intrekking van Besluit 2010/401/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Cyprus.
Aanbeveling com(2016)295
 
18.05.2016  Intrekking van Besluit 2010/289/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Slovenië.
Aanbeveling com(2016)296
 
18.05.2016  Intrekking van Beschikking 2009/416/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Ierland.
Aanbeveling com(2016)297
 
26.11.2015  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2015)692
 
13.05.2015  AANBEVELING VAN DE RAAD om het buitensporige overheidstekort in het Verenigd Koninkrijk te verhelpen.
Aanbeveling com(2015)245
 
27.02.2015  AANBEVELING VAN DE RAAD om een einde te maken aan het buitensporige overheidstekort in Frankrijk.
Aanbeveling com(2015)115
 
10.12.2013  Aanbevelingen voor het beëindigen van de situatie van een buitensporig overheidstekort in Kroatië.
Aanbeveling com(2013)914
 
15.11.2013  Economisch programma van Spanje.
Advies com(2013)902
 
15.11.2013  Aanbevelingen tot het beëindigen van het buitensporige overheidstekort in Polen.
Aanbeveling com(2013)906
 
15.11.2013  Economisch partnerschapsprogramma van Frankrijk.
Advies com(2013)904
 
15.11.2013  Economisch partnerschapsprogramma van Malta.
Advies com(2013)909
 
15.11.2013  Economisch partnerschapsprogramma van Nederland.
Advies com(2013)910
 
15.11.2013  Economisch partnerschapsprogramma van Slovenië.
Advies com(2013)911
 
29.05.2013  Intrekking besluit 2010/286/EU aangaande het bestaan van buitensporige tekorten in Italië.
Aanbeveling com(2013)385
 
29.05.2013  Intrekking besluit 2009/591/EG aangaande het bestaan van buitensporige tekorten in Letland.
Aanbeveling com(2013)386
 
29.05.2013  Intrekking besluit 2009/588/EG aangaande het bestaan van buitensporige tekorten in Litouwen.
Aanbeveling com(2013)387
 
29.05.2013  Intrekking besluit 2004/918/EG aangaande het bestaan van buitensporige tekorten in Hongarije.
Aanbeveling com(2013)388
 
29.05.2013  Aanbeveling voor het beëindigen van de situatie van een buitensporig overheidstekort op Malta.
Aanbeveling com(2013)391
 
29.05.2013  Intrekking besluit 2009/590/EG aangaande het bestaan van buitensporige tekorten in Roemenië.
Aanbeveling com(2013)395
 
07.05.2013  Aanbeveling hoe de te hoge overheidstekorten in Cyprus moeten worden bestreden.
Aanbeveling com(2013)284
 
27.09.2012  Het buitensporige overheidstekort in Portugal verhelpen.
Aanbeveling com(2012)566
 
02.03.2011  Regelingen voor de onderhandelingen over een monetaire overeenkomst met Frankrijk, handelend ten behoeve van de Franse autonome overzeese gemeenschap Saint-Barthélemy.
Aanbeveling sec(2011)249
 
03.12.2010  AANBEVELING VAN DE RAAD om het buitensporige overheidstekort in Ierland te verhelpen.
Aanbeveling sec(2010)1515
 
15.06.2010  Bestaan van een buitensporig tekort in Denemarken.
Besluit sec(2010)743
 
15.06.2010  Bestaan van een buitensporig tekort in Finland.
Besluit sec(2010)746
 
15.06.2010  Bestaan van een buitensporig tekort in Cyprus.
Besluit sec(2010)740
 
15.06.2010  Aanbeveling van de Raad om het buitensporige overheidstekort in Cyprus te verhelpen.
Aanbeveling sec(2010)741
 
15.06.2010  Aanbeveling van de Raad om het buitensporige overheidstekort in Denemarken te verhelpen.
Aanbeveling sec(2010)744
 
15.06.2010  Aanbeveling van de Raad om het buitensporige overheidstekort in Finland te verhelpen.
Aanbeveling sec(2010)747
 
09.05.2010  Instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme.
Verordening com(2010)2010
 
04.05.2010  Besluit van de Raad gericht tot Griekenland met het oog op de versterking en verdieping van het begrotingstoezicht en tot aanmaning van Griekenland om maatregelen te ...
Aanbeveling sec(2010)560
 
08.02.2010  AANBEVELING VAN DE RAAD AAN ROEMENIË om het buitensporige overheidstekort te verhelpen.
Aanbeveling sec(2010)124
 
03.02.2010  Aanmaning van Griekenland om maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig wordt geacht om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen.
Besluit sec(2010)93
 
03.02.2010  Beëindigen van het gebrek aan overeenstemming van het economische beleid in Griekenland met de globale richtsnoeren voor het economische beleid en het wegnemen van het ...
Aanbeveling sec(2010)95
 
11.11.2009  AANBEVELING VAN DE RAAD AAN SPANJE om het buitensporige overheidstekort te verhelpen.
Aanbeveling sec(2009)1553
 
11.11.2009  .
Besluit sec(2009)1518
 
11.11.2009  .
Aanbeveling sec(2009)1519
 
11.11.2009  .
Besluit sec(2009)1521
 
11.11.2009  .
Aanbeveling sec(2009)1522
 
11.11.2009  .
Besluit sec(2009)1524
 
11.11.2009  .
Aanbeveling sec(2009)1528
 
11.11.2009  .
Besluit sec(2009)1536
 
11.11.2009  .
Besluit sec(2009)1539
 
11.11.2009  AANBEVELING VAN DE RAAD AAN HET VERENIGD KONINKRIJK om het buitensporige overheidstekort te verhelpen.
Aanbeveling sec(2009)1552
 
11.11.2009  AANBEVELING VAN DE RAAD AAN FRANKRIJK om het buitensporige overheidstekort te verhelpen.
Aanbeveling sec(2009)1550
 
11.11.2009  AANBEVELING VAN DE RAAD AAN IERLAND om het buitensporige overheidstekort te verhelpen.
Aanbeveling sec(2009)1551
 
29.10.2009  Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (SEC(2009)1428).
Besluit com(2009)580
 
08.07.2009  Wijziging van de beschikking van de Raad van 20 januari 2009 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de EG aan Letland.
Beschikking com(2009)365
 
02.07.2009  .
Besluit sec(2009)921
 
24.06.2009  .
Besluit sec(2009)860