1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2041 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.01.2024  Gebruik van uit hoofde van de artikelen 219 tot en met 222 van de GMO-verordening vastgestelde crisismaatregelen.
Verslag com(2024)12
 
19.01.2024  Uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 11-12/2023.
Verslag com(2024)32
 
06.12.2023  Uitvoering van artikel 45 van Verordening 1306/2013 wat betreft voorlichtingsmaatregelen in verband met het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Verslag com(2023)767
 
24.11.2023  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 7-10/2023.
Verslag com(2023)759
 
23.11.2023  Samenvatting van de strategische GLB-plannen voor 2023-2027: gezamenlijke inspanning en collectieve ambitie.
Verslag com(2023)707
 
22.11.2023  Wijziging van Beschikking 89/367/EEG tot instelling van een Permanent Comité voor de bosbouw.
Besluit com(2023)727
 
31.10.2023  Uniemarktwaarnemingsposten.
Verslag com(2023)679
 
29.09.2023  16e financieel verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de raad over het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (elfpo) begrotingsjaar 2022.
Verslag com(2023)552
 
29.09.2023  16e financieel verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de raad over het Europees landbouwgarantiefonds begrotingsjaar 2022.
Verslag com(2023)551
 
25.07.2023  Toepassing van de begrotingstoewijzingscriteria en over het effect van de begrotingsoverdrachten op de doeltreffendheid van de EU-regeling voor schoolgroenten en -fruit ...
Verslag com(2023)456
 
22.06.2023  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 4-6/2023.
Verslag com(2023)370
 
21.04.2023  Verslag overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1308/2013 over nieuwe handelsnormen voor appelwijn en perenwijn en voor gedroogde zaden van peulvruchten en sojabonen.
Verslag com(2023)200
 
17.04.2023  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 1-3/2023.
Verslag com(2023)215
 
10.03.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 1217/2009 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de ...
Verslag com(2023)134
 
02.03.2023  Machtiging voor onderhandelingen met Kazachstan inzake de bescherming van geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, wijnen en gedistilleerde ...
Aanbeveling com(2023)104
 
16.02.2023  European Protein Strategy.
ini(2023)2015
 
26.01.2023  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 11-12/2022.
Verslag com(2023)57
 
13.01.2023  Uitvoering van bijenteeltprogramma’s.
Verslag com(2023)11
 
20.12.2022  Erkenning van derde landen wat betreft de gelijkwaardigheid van hun systemen voor biologische producten.
Verslag com(2022)728
 
24.11.2022  Generational renewal in the EU farms of the future.
ini(2022)2182
 
24.11.2022  Ensuring food security and the long-term resilience of EU agriculture.
ini(2022)2183
 
09.11.2022  Waarborgen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen.
Mededeling com(2022)590
 
08.11.2022  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 7-10/2022.
Verslag com(2022)594
 
15.09.2022  Wijziging Besluit (EU) 2021/1345 mbt onderhandelingen met Colombia en Mexico met het oog op het sluiten van overeenkomsten inzake de handel in biologische producten.
Aanbeveling com(2022)464
 
12.09.2022  Vijftiende financieel verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de raad over het Europees landbouwgarantiefonds begrotingsjaar 2021.
Verslag com(2022)449
 
09.09.2022  15e financieel verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de raad over het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) begrotingsjaar 2021.
Verslag com(2022)447
 
31.08.2022  Uitvoering, in 2016-2020, van de regeling voor de verlening van nationale langetermijnsteun ten behoeve van de landbouw in de noordelijke gebieden van Finland en Zweden.
Verslag com(2022)419
 
29.08.2022  Situatie van de markt voor bananen in de Unie en de situatie van de bananenproducenten in de Unie na het verstrijken van het stabilisatiemechanisme voor bananen.
Verslag com(2022)427
 
20.07.2022  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 4-6/2022.
Verslag com(2022)368
 
16.12.2021  The EU Action plan on Organic Agriculture.
ini(2021)2239
 
16.12.2021  A long-term Vision for the EU's Rural Areas - Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040.
ini(2021)2254
 
26.05.2021  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2021)257
 
26.05.2021  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over overeenkomsten inzake de handel in biologische producten tussen de EU en Argentinië, Australië, Canada, Costa Rica, ...
Aanbeveling com(2021)259
 
13.04.2021  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 1-3/2021.
Verslag com(2021)197
 
25.03.2021  Actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie.
Mededeling com(2021)141
 
22.02.2021  Machtiging tot openen onderhandelingen over overeenkomst met Panama betreffende de intrekking door Panama van zijn WTO-tariefcontingenten voor vloeibare en geëvaporeerde ...
Aanbeveling com(2021)76
 
11.02.2021  Toepassing van Verordening 1144/2014 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen.
Verslag com(2021)49
 
27.01.2021  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 11-12/2020.
Verslag com(2021)43
 
25.01.2021  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met Mongolië betreffende geografische aanduidingen.
Aanbeveling com(2020)697
 
18.12.2020  Aanbevelingen aan de lidstaten betreffende hun strategisch plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Mededeling com(2020)846
 
17.12.2020  Investigation of alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to the protection of animals during transport within and ...
ini(2020)2269
 
20.11.2020  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 7-10/2020.
Verslag com(2020)771
 
18.09.2020  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2020)570
 
02.09.2020  13e financieel verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de raad over het Europees landbouwgarantiefonds begrotingsjaar 2019.
Verslag com(2020)475
 
20.08.2020  13e financieel verslag over het EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (Elfpo) BEGROTINGSJAAR 2019.
Verslag com(2020)387
 
11.08.2020  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 4-6/2020.
Verslag com(2020)379
 
27.05.2020  Implementation report on on-farm animal welfare.
ini(2020)2085
 
03.04.2020  Uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 1-3/2020.
Verslag com(2020)147
 
02.03.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2015/2203 inzake de harmonisatie van wetgeving met betrekking tot caseïne en caseïnaten voor menselijke voeding.
Verslag com(2020)74
 
03.02.2020  Uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 11-12/2019.
Verslag com(2020)39