1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 40 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
12.03.2021  Uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (herschikking).
Verordening com(2021)115
 
22.02.2021  Gedelegeerde handelingen onder Verordening 2019/125 mbt de handel in goederen die gebruikt kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere onmenselijke behandeling.
Verslag com(2021)75
 
14.12.2020  Verslag over uitvoervergunningen mbt de handel in goederen die gebruikt kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere onmenselijke behandeling of bestraffing in ...
Verslag com(2020)799
 
14.12.2020  Activiteiten en raadplegingen van de coördinatiegroep voor de bestrijding van foltering.
Verslag com(2020)803
 
30.07.2020  Beoordeling van Verordening 2019/125 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, ...
Verslag com(2020)343
 
07.10.2019  Activiteiten en raadplegingen van de in artikel 31 van Verordening (EU) 2019/125 bedoelde coördinatiegroep voor de bestrijding van foltering.
Verslag com(2019)449
 
01.10.2019  Verslag uitvoervergunning mbt handel in goederen die gebruikt kunnen worden voor doodstraf, foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of ...
Verslag com(2019)445
 
26.10.2018  Wijziging van Verordening 2015/735 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan.
Verordening join(2018)22
 
20.06.2018  Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in de Maldiven.
join(2018)18
 
19.06.2018  Gedelegeerde handelingen Commissie ikv bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land.
Verslag com(2018)494
 
06.07.2017  Eastern partnership, in the run-up to the November 2017 summit. Recommendation to the Council, the Commission and the EEAS.
ini(2017)2130
 
06.07.2017  Implementation of control measures for establishing the conformity of fisheries products with access criteria to the EU market.
ini(2017)2129
 
06.07.2017  Annual report on the implementation of the common security and defence policy.
ini(2017)2123
 
06.07.2017  Annual report on the implementation of the common foreign and security policy.
ini(2017)2121
 
16.03.2017  Arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP.
ini(2017)2029
 
05.07.2016  IMPACT ASSESSMENT Capacity Building in support of Security and Development accompanying the document: Amendment of Regulation 230/2014 establishing an instrument ...
swd(2016)222
 
05.07.2016  Samenvatting van de effectbeoordeling bij het voorstel tot wijziging van Verordening 230/2014 over een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede.
swd(2016)225
 
12.01.2016  Wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.
Verordening join(2016)1
 
06.03.2015  Wijziging van Verordening 224/2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek.
Verordening join(2015)7
 
02.12.2014  Jaarverslag 2013 over het stabiliteitsinstrument .
Verslag com(2014)717
 
02.12.2014  Accompanying the document: 2013 Annual Report on the Instrument for Stability.
swd(2014)344
 
25.07.2014  Beperkende maatregelen in verband met de acties van Rusland die de toestand in Oekraïne destabiliseren.
Verordening join(2014)30
 
26.06.2014  Restrictive measures in respect of the situation in South Sudan.
join(2014)25
 
26.07.2013  Jaarverslag 2012 over het stabiliteitsinstrument.
Verslag com(2013)563
 
26.07.2013  Accompanying the document: 2012 Annual Report on the Instrument for Stability.
swd(2013)292
 
18.12.2012  Wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië.
Verordening join(2012)37
 
24.07.2012  Jaarverslag 2011 over het Stabiliteitsinstrument.
Verslag com(2012)405
 
16.08.2011  Jaarverslag over het Stabiliteitsinstrument voor 2010.
Verslag com(2011)494
 
09.06.2011  EU foreign policy towards the BRICs and other emerging powers: objectives and strategies.
ini(2011)2111
 
09.06.2011  EU support for the ICC: facing challenges and overcoming difficulties.
ini(2011)2109
 
09.06.2011  Negotiations of the EU-Moldova Association Agreement. Recommendations to the Council, the Commission and the EEAS.
ini(2011)2079
 
07.04.2011  2020 perspective for women in Turkey.
ini(2011)2066
 
01.04.2011  Advies over de amendementen van het EP op het Raadsstandpunt over het voorstel tot wijziging van Verordening 1934/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument ...
Advies com(2011)167
 
01.04.2011  Advies over de amendementen van het EP op het Raadsstandpunt over het voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een ...
Advies com(2011)170
 
10.03.2011  Recommendation to the Council and Commission on the new EU-Russia agreement.
ini(2011)2050