1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1478 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
21.03.2024  .
Verslag com(2024)127
 
20.03.2024  .
Mededeling com(2024)146
 
20.03.2024  .
Mededeling com(2024)137
 
12.03.2024  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Striking a balance on migration: an approach that is both fair and ...
Mededeling com(2024)126
 
05.03.2024  Standpunt EU betreffende een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst (Prudentiële vereisten en securitisatie).
Besluit com(2024)103
 
04.03.2024  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de ...
Besluit com(2024)96
 
04.03.2024  Sluiting van de Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode mei 2021 - april 2028, de ...
Besluit com(2024)97
 
21.02.2024  EU versterken door middel van ambitieuze hervormingen en investeringen.
Mededeling com(2024)82
 
30.01.2024  Bepaling van het namens de EU binnen het Gemengd Comité dat is ingesteld bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom, in te ...
Besluit com(2024)57
 
24.01.2024  Bevordering van de Europese economische veiligheid: een inleiding tot vijf nieuwe initiatieven.
Mededeling com(2024)22
 
20.12.2023  Machtiging tot het openen van onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland over institutionele oplossingen voor overeenkomsten tussen de EU en Zwitserland met betrekking ...
Aanbeveling com(2023)798
 
12.12.2023  Verdediging van de democratie.
Mededeling com(2023)630
 
06.12.2023  Toepassing van Verordening (EU) 2019/788 betreffende het Europees burgerinitiatief.
Verslag com(2023)787
 
06.12.2023  Geen plaats voor haat: een verenigd Europa tegen haat.
join(2023)51
 
29.11.2023  Stand van zaken met betrekking tot de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije.
join(2023)50
 
27.11.2023  Bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene, mutagene of reprotoxische agentia op het werk (zesde bijzondere Richtlijn in de zin ...
Richtlijn com(2023)738
 
24.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)765
 
23.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 15447/22 INIT; ST 15447/22 ADD 1) van 15 december 2022 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)748
 
23.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1) van 8 september 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)743
 
21.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10152 21; ST10152/2021 ADD1) van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan ...
com(2023)749
 
21.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 12319/2021, ST 12319/2021 ADD 1) van 29 oktober 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)747
 
21.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10687/21 INIT; ST 10687/21 ADD 1) van 28 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)744
 
21.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 8091/22 INIT; ST 8091/22 ADD 1) van 4 mei 2022 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan ...
com(2023)746
 
21.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) van de Raad (ST 12524/21 INIT; ST 12524/21 ADD 1) van 29 oktober 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het ...
com(2023)742
 
21.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1) van 17 juni 2022 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)745
 
21.11.2023  Jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2024.
Mededeling com(2023)901
 
16.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) van 20 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)735
 
16.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10157/21 INIT; ST 10157/21 ADD 1) van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)729
 
16.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10161/21 en ST 10161/21 ADD 1) van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)731
 
16.11.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10158/21 en ST 10158/21 ADD 1) betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Duitsland.
com(2023)726
 
15.11.2023  Vaardigheden en talentmobiliteit.
Mededeling com(2023)715
 
26.10.2023  Werking van de comités in 2022.
Verslag com(2023)664
 
24.10.2023  Verslag over EU-beleidsinitiatieven ter bevordering van investeringen in schone technologieën (Voorlopige beoordeling van de maatregelen die de EU heeft genomen om ...
Mededeling com(2023)684
 
24.10.2023  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Addressing ...
Mededeling com(2023)672
 
23.10.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10477/21 INIT; ST 10477/21 ADD 1) van 20 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)685
 
19.10.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10154/21 INIT; ST 10154/21 ADD 1) van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)673
 
19.10.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10159/21; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1) van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- ...
com(2023)674
 
19.10.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 7772 2022; ST 7772 2022 ADD 1) van 4 mei 2022 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan ...
com(2023)671
 
18.10.2023  Zesde voortgangsverslag over de uitvoering van de EU-strategie inzake de veiligheidsunie.
Mededeling com(2023)665
 
17.10.2023  Werkprogramma van de Commissie 2024 Vandaag resultaten boeken om klaar te zijn voor morgen.
Mededeling com(2023)638
 
12.10.2023  Jaarverslag 2022 over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en over de betrekkingen met de nationale parlementen.
Verslag com(2023)640
 
11.10.2023  Demografische veranderingen in Europa: een toolbox voor actie.
Mededeling com(2023)577
 
02.10.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10150 2021; ST 10150 2021 ADD 1 REV 1) van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)576
 
29.09.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10612/21; ST 10612/21 ADD 1) van 28 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan ...
com(2023)575
 
29.09.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 INIT ADD 1) van 4 oktober 2022 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)574
 
27.09.2023  Naar een meer veerkrachtig, concurrerend en duurzaam Europa.
Mededeling com(2023)558
 
26.09.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 11047/21 INIT; ST 11047/21 ADD 1; ST 11047/21 COR 1) van 8 september 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het ...
com(2023)567
 
22.09.2023  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 10149/2021; ST 10149/2021 ADD 1) van 6 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en ...
com(2023)555
 
19.09.2023  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Recovery and Resilience Facility: Moving forward.
Verslag com(2023)545
 
13.09.2023  Toepassing in 2022 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.
Verslag com(2023)523