1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 67 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
24.03.2014  Dialogen met de burgers als bijdrage aan de ontwikkeling van een Europese openbare ruimte.
Verslag com(2014)173
 
21.01.2014  Algemeen rapportage van de activiteiten van de Europese Unie.
Mededeling com(2014)12
 
19.12.2012  Uitvoering, de resultaten en de algehele beoordeling van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011.
Verslag com(2012)781
 
14.12.2011  Commission staff working paper impact assessment.
sec(2011)1562
 
14.12.2011  Executive summary of the impact assessment.
sec(2011)1563
 
20.09.2011  Mededeling over EU-beleid en vrijwilligerswerk: erkenning en bevordering van grensoverschrijdend vrijwilligerswerk in de EU.
Mededeling com(2011)568
 
11.08.2011  COMMISSION STAFF WORKING PAPER European Year of Citizens 2013 - Ex-ante evaluation.
sec(2011)996
 
01.03.2011  Verslag over de tussentijdse evaluatie van het programma "Europa voor de burger" 2007 - 2013.
Verslag com(2011)83
 
18.06.2010  Communication to the Commission concerning the opening of an Antenna of the Commission Representation in Poland.
Mededeling sec(2010)727
 
29.01.2010  Commission staff working document - Impact Assessment Board Report for 2009.
sec(2009)1728
 
15.12.2009  Commission staff working document - Situation in the different sectors - Accompanying document to the Report from the Commission - 26th Annual Report on monitoring the ...
sec(2009)1684
 
09.12.2009  Tenuitvoerlegging van artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.
Mededeling com(2009)673
 
02.12.2009  Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures.
Mededeling com(2009)665
 
19.11.2009  Mobilisering van particuliere en openbare investeringen voor herstel en structurele verandering op lange termijn: de ontwikkeling van publiek-private partnerschappen.
Mededeling com(2009)615
 
05.08.2009  Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 uitgevoerde interne controles (Artikel 86, lid 4 van het Financieel Reglement).
Verslag com(2009)419
 
24.07.2009  Integratie van duurzame ontwikkeling in het EU-beleid : toetsing 2009 van de strategie van de EU voor duurzame ontwikkeling.
Mededeling com(2009)400
 
22.07.2009  Voortgang van Roemenië met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.
Verslag com(2009)401
 
22.07.2009  Voortgang van Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.
Verslag com(2009)402
 
26.11.2008  Europees economisch herstelplan.
Mededeling com(2008)800
 
27.05.2008  Europees Transparantie-initiatief - Een kader voor betrekkingen met belangenvertegenwoordigers (register en gedragscode).
Mededeling com(2008)323
 
02.04.2008  Debate Europe: voortbouwen op de ervaringen van Plan D voor Democratie, Dialoog en Debat.
Mededeling com(2008)158
 
11.03.2008  Europese agentschappen - Verdere ontwikkelingen.
Mededeling com(2008)135
 
05.03.2008  Versterking van het reactievermogen van de Unie bij rampen.
Mededeling com(2008)130
 
27.02.2008  Gemeenschappelijke Europese aanpak van staatsinvesteringsfondsen.
Mededeling com(2008)115
 
27.02.2008  Financiële stelsel van Europa: aanpassing aan verandering - Bijdrage van de Commissie aan de Europese Raad.
Mededeling com(2008)122
 
13.02.2008  Jaarlijkse beleidsstrategie voor 2009.
Mededeling com(2008)72
 
04.02.2008  Voortgang van Roemenië met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.
Verslag com(2008)62
 
04.02.2008  Voortgang van Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.
Verslag com(2008)63
 
30.01.2008  Tweede voortgangsrapport inzake de strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving.
Werkdocument Europese Commissie com(2008)33
 
23.01.2008  Naar 20-20 in 2020 - Kansen van klimaatverandering voor Europa.
Mededeling com(2008)30
 
20.12.2007  Toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in 2006.
Verslag com(2007)841
 
20.12.2007  Werking van de comités in 2006.
Verslag com(2007)842
 
23.11.2007  Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing - Gemeenschappelijke toelichting bij de voorstellen tot wijziging van de besluiten die moeten worden aangepast aan ...
Mededeling com(2007)740
 
20.11.2007  Interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw.
Mededeling com(2007)724
 
20.11.2007  Begeleidend document bij de Mededeling "Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw" - Diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten van ...
Mededeling com(2007)725
 
20.11.2007  Kansen, toegang en solidariteit: naar een nieuwe sociale visie voor het Europa van de 21ste eeuw.
Mededeling com(2007)726
 
23.10.2007  En het Comité van de Regio´s - Wetgevings en werkprogramma van de Commissie voor 2008.
Mededeling com(2007)640
 
22.10.2007  Voortgangsverslag over de strategie voor duurzame ontwikkeling 2007.
Mededeling com(2007)642
 
03.10.2007  Voorstel voor een interinstitutioneel akkoord betreffende het communiceren over Europa in partnerschap.
Werkdocument Europese Commissie com(2007)569
 
03.10.2007  Belangen van Europa: Succes boeken in het tijdperk van globalisering Bijdrage van de Commissie aan de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders in oktober.
Mededeling com(2007)581
 
03.10.2007  Communiceren over Europa in partnerschap.
Mededeling com(2007)568
 
24.09.2007  Toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in 2005.
Verslag com(2007)548
 
05.09.2007  Europa van resultaten - toepassing van het gemeenschapsrecht.
Mededeling com(2007)502
 
17.07.2007  24ste jaarlijks Verslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (2006) [SEC(2007) 975] [SEC(2007) 976].
Verslag com(2007)398
 
10.07.2007  Europa hervormen voor de 21e eeuw.
Mededeling com(2007)412
 
27.06.2007  Vorderingen van Bulgarije met de begeleidende maatregelen na de toetreding.
Verslag com(2007)377
 
27.06.2007  Vorderingen van Roemenië met de begeleidende maatregelen na de toetreding.
Verslag com(2007)378
 
06.06.2007  „De wetgeving verbeteren 2006” overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (14de verslag).
Verslag com(2007)286
 
30.05.2007  Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 2006.
Mededeling com(2007)274
 
18.04.2007  Groenboek - Toegang van het publiek tot documenten van de instellingen van de EG - Evaluatie.
Groenboek com(2007)185