1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 10 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
18.11.2022  Versterkt beleid inzake de interoperabiliteit van de overheidssector.
Mededeling com(2022)710
 
08.07.2021  The role of cohesion policy in promoting innovative and smart transformation and regional ICT connectivity.
ini(2021)2101
 
23.09.2019  Resultaten van de tussentijdse evaluatie van het ISA¬≤-programma.
Verslag com(2019)615
 
23.03.2017  Europees interoperabiliteitskader - Implementatiestrategie.
Mededeling com(2017)134
 
23.03.2017  Revision of the European Interoperability Framework - Analysis accompanying the document: European Interoperability Framework - Implementation Strategy.
swd(2017)112
 
23.03.2017  Revision of the European Interoperability Framework - Synopsis report of the consultation activities accompanying the document: European Interoperability Framework - ...
swd(2017)113
 
01.09.2016  Resultaten van de eindevaluatie van het ISA-programma.
Verslag com(2016)550
 
01.09.2016  Final evaluation of the ISA programme accompanying the document: Council on the results of the final evaluation of the ISA programme.
swd(2016)279
 
18.01.2013  Tussentijdse evaluatie van het ISA-programma.
Verslag com(2013)5
 
16.12.2010  Naar interoperabele Europese overheidsdiensten.
Mededeling com(2010)744