1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 11 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
28.08.2020  Uitbreiding materiële en geografische toepassingsgebied Overeenkomst van Bonn inzake samenwerking bestrijding verontreiniging Noordzee door olie en andere schadelijke ...
Besluit com(2020)434
 
02.06.2020  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming.
Besluit com(2020)220
 
30.08.2019  EU-standpunt op de tweede ministersconferentie van de Overeenkomst van Bonn over de Ministeriële Verklaring en het strategisch actieplan van de overeenkomst (BASAP) ...
Besluit com(2019)379
 
23.11.2017  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming.
Besluit com(2017)772
 
02.03.2016  Verstrekking van noodhulp binnen de Unie.
Verordening com(2016)115
 
06.07.2012  Sluiting van het Voedselhulpverdrag.
Besluit com(2012)378
 
06.07.2012  Ondertekening van het Voedselhulpverdrag.
Besluit com(2012)379
 
10.05.2012  Standpunt EU met betrekking tot de verlenging van het Voedselhulpverdrag 1999.
Besluit com(2012)211
 
20.12.2011  EU-mechanisme voor civiele bescherming.
Besluit com(2011)934
 
31.03.2011  EU-standpunt met betrekking tot de verlenging van het Voedselhulpverdrag 1999.
Besluit com(2011)161
 
12.04.2010  In de Commissie inzake voedselhulp namens de EU in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Voedselhulpverdrag 1999.
Besluit com(2010)139