1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 17 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
25.11.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1632 van de Raad over een gecoördineerde aanpak om veilig reizen tijdens de COVID-19-pandemie in het Schengengebied te ...
Aanbeveling com(2021)755
 
25.11.2021  Machtiging van de lidstaten om een aanvullend protocol bij het Verdrag inzake cybercrime (nauwere samenwerking en verstrekking elektronisch bewijsmateriaal) te ...
Besluit com(2021)718
 
03.05.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.
Aanbeveling com(2021)232
 
25.01.2021  Aanbeveling (EU) 2021/132 van de Raad van 2 februari 2021 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen ...
Aanbeveling com(2021)39
 
18.10.2017  Machtiging tot opening van onderhandelingen over een overeenkomst met Canada inzake de doorgifte en het gebruik van gegevens uit het Passenger Name Record (PNR-gegevens).
Aanbeveling com(2017)605
 
15.09.2017  Standpunt EU in het Uitvoerend Comité van het Programma van de Hoge Commissaris van de VN voor de Vluchtelingen.
Besluit com(2017)544
 
16.03.2016  Standpunt EU over het reglement van orde van het Gemengd Comité, opgericht krachtens de overeenkomst met Kaapverdië inzake soepeler afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2016)149
 
30.10.2014  Standpunt EU betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren voor de uitvoering van de Overeenkomst met Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte ...
Besluit com(2014)679
 
16.01.2014  Advies Commissie over het initiatief voor het wijzigen van Besluit 2005/681/JBZ tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA) ingediend door 26 lidstaten.
Mededeling com(2014)7
 
18.07.2013  Ondertekening overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van gegevens uit het Passenger Name Record.
Besluit com(2013)529
 
25.09.2012  Ondertekening van de Overeenkomst met Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van Kaapverdië en van de EU.
Besluit com(2012)559
 
24.05.2011  Wijziging van Verordening 539/2001 tot vaststelling van de landen waarvan de onderdanen visum-plichtig zijn.
Verordening com(2011)290