1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 215 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
05.10.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1353 tot toekenning van tijdelijke steun aan Polen om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)508
 
03.10.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1345 tot toekenning van tijdelijke steun aan Tsjechië om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)509
 
28.09.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1346 tot toekenning van tijdelijke steun aan Griekenland om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)506
 
28.09.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1354 tot toekenning van tijdelijke steun aan Portugal om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)505
 
28.09.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1344 tot toekenning van tijdelijke steun aan Cyprus om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)507
 
20.09.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1348 tot toekenning van tijdelijke steun aan Kroatië om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)476
 
20.09.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2020/1350 tot toekenning van tijdelijke steun aan Litouwen om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)479
 
07.09.2022  Versterken gemeenschappelijk voorzieningsfonds met garanties van de lidstaten mbt een specifieke voorziening voor bepaalde financiële verplichtingen in verband met ...
Besluit com(2022)557
 
01.07.2022  Toekenning van buitengewone macrofinanciële bijstand aan Oekraïne.
Besluit com(2022)450
 
20.06.2022  Amendment of Implementing Decision (EU) 2020/1355 granting temporary support to Romania to mitigate unemployment risks in the emergency following the COVID-19 outbreak.
Verordening com(2022)314
 
01.06.2022  Aanneming van de euro door Kroatië op 1 januari 2023.
Besluit com(2022)282
 
01.06.2022  Wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Kroatië.
Verordening com(2022)281
 
02.02.2022  Wijziging van Verordening (EU) 1025/2012 mbt de beslissingen van Europese standaardiseringsorganen betreffende Europese standaarden en zijn vereiste resultaten.
Verordening com(2022)32
 
01.02.2022  Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne.
Besluit com(2022)37
 
04.01.2022  Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Moldavië.
Besluit com(2022)4
 
04.01.2022  Wijziging van Besluit 2020/1354 mbt toekenning tijdelijke ondersteuning onder verordening (EU) 2020/672 aan Portugal om werkloosheidsrisico's nav COVID-19 te verzachten.
Verordening com(2022)3
 
21.12.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit i.v.m. het verlenen van tijdelijke ondersteuning aan Hongarije om de werkloosheidsrisico's als gevolg van de COVID-19 uitbraak te ...
Verordening com(2021)825
 
05.05.2021  Buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren.
Verordening com(2021)223
 
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1352 tot toekenning van tijdelijke steun aan Malta om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2021)163
 
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2020/1350 tot toekenning van tijdelijke steun aan Litouwen om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2021)164
 
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2020/1351 tot toekenning van tijdelijke steun aan Letland om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2021)165
 
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1346 tot toekenning van tijdelijke steun aan Griekenland om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2021)166
 
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1344 tot toekenning van tijdelijke steun aan Cyprus om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2021)167
 
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1342 tot toekenning van tijdelijke steun aan België om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2021)168
 
26.02.2021  Toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening 2020/672 aan Estland om het risico op werkloosheid in de noodtoestand als gevolg van COVID-19 te beperken.
Verordening com(2021)104
 
25.11.2020  Machtiging van de Commissie om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen.
Besluit com(2020)774
 
16.11.2020  Toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening 2020/672 aan Ierland om het risico op werkloosheid in de noodtoestand als gevolg van COVID‐19 te ...
Verordening com(2020)754
 
07.10.2020  Toekenning van tijdelijke steun aan Hongarije om het risico op werkloosheid in de noodtoestand als gevolg van de COVID‐19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)651
 
25.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening 2020/672 aan Portugal om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van COVID-19 te beperken.
Verordening com(2020)473
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Roemenië om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)439
 
24.08.2020  Tijdelijke steun aan Tsjechië op grond van Verordening (EU) 2020/672 om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak.
Verordening com(2020)448
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Slowakije om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)462
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan België om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)471
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Griekenland om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)449
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Cyprus om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken.
com(2020)454
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun aan Polen om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)455
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Litouwen om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)463
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun aan Malta om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)464
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Kroatië om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)465
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun aan Italië om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)466
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Slovenië om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)467
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun aan Letland om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)468
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun aan Spanje om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)469
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Bulgarije om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)470
 
29.05.2020  Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) ...
Verordening com(2020)403
 
22.04.2020  Besluit (EU) 2020/701 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 betreffende de toekenning van macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en ...
Besluit com(2020)163
 
02.04.2020  Instelling van een Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE) naar aanleiding van de uitbraak van ...
Verordening com(2020)139
 
04.03.2020  Bestaan van een buitensporig tekort in Roemenië.
Besluit com(2020)89
 
06.09.2019  Toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Jordanië.
Besluit com(2019)411
 
31.05.2018  Uitbreiding tot de niet-deelnemende lidstaten van de toepassing van het programma "Pericles IV" tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027.
Verordening com(2018)371