1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 223 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
12.11.2020  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen “ETS” - “SOGL”].
Besluit com(2020)704
 
12.11.2020  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [32017R2195 - Richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering “EB”].
Besluit com(2020)707
 
12.11.2020  Standpunt EU betreffende een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst [Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn “FCA”].
Besluit com(2020)706
 
12.11.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland over het vrije verkeer van personen, inzake de wijziging van bijlage II bij die Overeenkomst betreffende de coördinatie ...
Besluit com(2020)735
 
12.11.2020  Standpunt EU over de wijziging van bijlage VI (Sociale Zekerheid) bij de EER-overeenkomst.
Besluit com(2020)736
 
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 02.03.01 Interne markt en 02.03.04 Instrumenten voor bestuur van de interne ...
Besluit com(2020)368
 
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 12.02.01 - Financiële diensten).
Besluit com(2020)367
 
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 02 04 77 03 - Voorbereidende actie inzake defensieonderzoek).
Besluit com(2020)370
 
13.08.2020  Standpunt EU met betrekking tot een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 33.02.03.01 - Vennootschapsrecht).
Besluit com(2020)369
 
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 04 03 01 03 - Sociale zekerheid).
Besluit com(2020)366
 
13.02.2020  Ondertekening en voorlopige toepassing van een Protocol bij de associatieovereenkomst met Midden-Amerika in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2020)51
 
14.10.2019  EU-standpunt Gemengd Comité en Subcomité handel en investeringen partnerschapsovereenkomst met Mongolië over de vaststelling van besluiten m.b.t. de reglementen van orde.
Besluit com(2019)462
 
27.09.2019  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst [Uitgebreide klimaatsamenwerking EU - IJsland - Noorwegen].
Besluit com(2019)438
 
06.08.2019  Standpunt Associatieraad EU-Marokko vaststelling aanbeveling mbt de verlenging actieplan EU-Marokko waarmee uitvoering wordt gegeven aan de geavanceerde status ...
Besluit com(2019)364
 
05.08.2019  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de associatieovereenkomst met de Palestijnse Autoriteit over een kaderovereenkomst voor deelname aan ...
Besluit com(2019)362
 
15.07.2019  EU-standpunt in het Gemengd Comité van de EER tot wijziging Protocol 31 bij de EER-overeenkomst, betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de 4 vrijheden ...
Besluit com(2019)337
 
07.06.2019  Standpunt EU over een wijziging van protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 12.02.01 - Financiële diensten).
Besluit com(2019)265
 
29.05.2019  Standpunt EU betreffende een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 02 04 77 03 - Voorbereidende actie inzake defensieonderzoek).
Besluit com(2019)245
 
27.05.2019  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdelen 02.03.01 Interne markt en 02.03.04 Instrumenten voor het bestuur daarvan).
Besluit com(2019)239
 
27.05.2019  Standpunt EU over een wijziging van protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 04 03 01 03 - Sociale zekerheid).
Besluit com(2019)238
 
27.05.2019  Standpunt EU met betrekking tot een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 33.02.03.01 - Vennootschapsrecht).
Besluit com(2019)241
 
30.04.2019  Standpunt EU in het Samenwerkingscomité EU-San Marino wat betreft biologische productie, etikettering van biologische producten en invoer van biologische producten.
Besluit com(2019)207
 
29.04.2019  Standpunt EU over het reglement van orde van het Gemengd Comité EU-Filipijnen en de mandaten van de gespecialiseerde subcomités.
Besluit com(2019)199
 
22.02.2019  Standpunt EU over het reglement van orde van het gemengd comité dat is opgericht bij de strategische partnerschapsovereenkomst met Japan.
Besluit com(2019)105
 
11.02.2019  Standpunt EU in de Associatieraad EU-Oekraïne tot wijziging van bijlage XXVII bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2019)74
 
04.02.2019  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [Verordening kapitaalvereisten (VKV) en Richtlijn 2013/36/EU (RKV IV)].
Besluit com(2019)39
 
31.01.2019  Standpunt EU over een wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, enz.) en bijlage XI (Elektronische communicatie, enz.) bij de EER-overeenkomst.
Besluit com(2019)31
 
31.01.2019  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst (Verordening en Richtlijn markten voor financiële instrumenten, MiFIR en ...
Besluit com(2019)32
 
31.01.2019  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) en bijlage XIX (Consumentenbescherming) bij de EER-overeenkomst.
Besluit com(2019)33
 
05.12.2018  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst (Verordening centrale effectenbewaar­instellingen (CSDR)).
Besluit com(2018)786
 
12.10.2018  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst (Omnibus II).
Besluit com(2018)682
 
12.10.2018  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst.
Besluit com(2018)683
 
24.08.2018  Sluiting van een protocol bij de associatieovereenkomst met Tunesië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2018)603
 
24.08.2018  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de associatieovereenkomst met Tunesië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2018)604
 
25.05.2018  Standpunt EU met betrekking tot een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 33.02.03.01 Vennootschapsrecht).
Besluit com(2018)362
 
25.05.2018  Standpunt EU over wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdelen 02.03.01 Interne markt, 02.03.04 Instrumenten voor het bestuur van de interne ...
Besluit com(2018)333
 
24.05.2018  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 30 bij de EER-overeenkomst betreffende bepalingen inzake de organisatie van de samenwerking op het gebied van de statistiek.
Besluit com(2018)357
 
02.05.2018  Standpunt EU mbt wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, AV diensten en informatiemaatschappij) en Protocol 37 EER-overeenkomst (verordening ...
Besluit com(2018)249
 
19.04.2018  Standpunt EU betreffende een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (De voorbereidende actie van de Unie inzake defensieonderzoek).
Besluit com(2018)205
 
19.04.2018  Standpunt EU mbt een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begroting ikv tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt voor financiële diensten).
Besluit com(2018)204
 
19.04.2018  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 04 03 01 03 - Sociale zekerheid).
Besluit com(2018)207
 
04.04.2018  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de associatieovereenkomst met Israël in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2018)162
 
04.04.2018  Sluiting van een protocol bij de associatieovereenkomst met Israël in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2018)166
 
21.03.2018  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst (EMIR niveau 2-wetgeving).
Besluit com(2018)142
 
02.03.2018  Standpunt EU met betrekking tot een wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) en Protocol 37 (dat de in artikel 101 bedoelde lijst bevat) bij de EER-overeenkomst.
Besluit com(2018)83
 
27.02.2018  Standpunt EU over een wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst.
Besluit com(2018)82
 
17.01.2018  Standpunt EU in het associatiecomité met Algerije mbt aanpassing van de voorwaarden voor toepassing van tariefpreferenties voor landbouwproducten, verwerkte ...
Besluit com(2018)30
 
01.12.2017  Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad met Mexico in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2017)719
 
01.12.2017  Ondertekening en voorlopige toepassing van een derde aanvullend protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Mexico in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2017)722
 
01.12.2017  Sluiting van een derde aanvullend protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Mexico in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2017)723