1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1554 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
20.08.2021  Machtiging van Italië om een verlaagd accijnstarief toe te passen op gasolie voor verwarmingsdoeleinden en op elektriciteit geleverd in de gemeente Campione d’Italia.
Richtlijn com(2021)485
 
07.07.2020  EU-standpunt mbt wijziging van een aantal bepalingen van protocol II mbt de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve ...
Besluit com(2020)295
 
08.08.2017  Standpunt EU ten aanzien van het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.
Besluit com(2017)408
 
06.04.2017  Standpunt EU in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels over het verzoek van Oekraïne om partij te worden bij die ...
Besluit com(2017)162
 
21.03.2017  Standpunt EU mbt het wijzigen van aanhangsel II van de Regionale Conventie betreffennde de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels.
Besluit com(2017)133
 
28.02.2017  Standpunt EU over de toevoeging van stoffen aan Tabel I bij het Verdrag van de VN tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
Besluit com(2017)119
 
09.11.2015  Toetreding Kroatië tot de Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties.
Aanbeveling com(2015)556
 
20.10.2015  Standpunt EU in het Comité voor de TIR-Overeenkomst t.a.v. wijzigingen in de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets ...
Besluit com(2015)512
 
03.09.2015  Standpunt EU in Gemengd Comité EU-EVA over vereenvoudiging formaliteiten in het goederenverkeer en toetreden Servië tot de overeenkomst over gemeenschappelijk ...
Besluit com(2015)417
 
03.09.2015  Standpunt EU in de Gemengde Commissie EU-EVA "Gemeenschappelijk douanevervoer" mbt wijziging van de overeenkomst inzake douanevervoer.
Besluit com(2015)420
 
22.04.2015  Standpunt in de Associatieraad EU-Tunesië over een nieuw protocol betreffende "producten van oorsprong".
Besluit com(2015)175
 
29.01.2015  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Palestijnse Autoriteit over een nieuw protocol betreffende "producten van oorsprong".
Besluit com(2015)26
 
29.01.2015  Standpunt in de associatieraad EU-Israël over een nieuw protocol betreffende "producten van oorsprong".
Besluit com(2015)28
 
29.01.2015  Standpunt in de Associatieraad EU-Jordanië over een nieuw protocol betreffende "producten van oorsprong".
Besluit com(2015)29
 
29.01.2015  Standpunt in de Associatieraad EU-Egypte over een nieuw protocol betreffende "producten van oorsprong".
Besluit com(2015)25
 
15.01.2015  Machtiging van het Verenigd Koninkrijk in bepaalde geografische gebieden een gedifferentieerd belastingniveau op motorbrandstoffen toe te passen.
Besluit com(2015)4
 
24.07.2014  Standpunt EU over het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst ...
Besluit com(2014)491
 
26.02.2014  Standpunt EU in Comité douanesamenwerking EU-China tav wederzijdse erkenning van het AEO-programma van de EU en het MCME-programma van China.
Besluit com(2014)106
 
24.10.2013  Standpunt EU in het EU - Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) overlegcomité over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en over administratieve ...
Besluit com(2013)728
 
24.10.2013  Standpunt EU jegens Tunesië over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en over methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2013)729
 
24.10.2013  Standpunt EU jegens Marokko over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en over methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2013)730
 
24.10.2013  Standpunt EU in de associatieraad EU-Jordanië over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2013)723
 
24.10.2013  Standpunt in de associatieraad EU-Egypte over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en regelingen voor administratieve samenwerking.
Besluit com(2013)724
 
24.10.2013  Standpunt in de associatieraad EU-Algerije over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en regelingen voor administratieve samenwerking.
Besluit com(2013)725
 
27.06.2013  Standpunt EU in de EVA over het aanpassen van de Conventie over een gemeenschappelijke douanevervoerregeling nav de toetreding van Kroatië.
Besluit com(2013)467
 
04.04.2013  Standpunt EU over gevallen waarin geen gegevens hoeven te worden medegedeeld ikv bijlage I Overeenkomst met Zwitserland over goederenvervoer en ...
Besluit com(2013)177
 
05.01.2012  Standpunt in het douane-comité EU-VS over onderlinge erkenning van het AEO-programma (EU) en het “Partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme” ...
Besluit com(2011)937
 
09.11.2011  Actieprogramma voor belastingen en douane in de EU voor de periode 2014-2020 (FISCUS).
Verordening com(2011)706
 
13.10.2011  Standpunt EU in de Gemengde Commissie van de regeling voor het douanevervoer over de uitnodiging aan Kroatië en Turkije om tot deze overeenkomsten toe te treden.
Besluit com(2011)640
 
11.04.2011  Standpunt van de EU over de lijst van bepalingen inzake douaneveiligheid die dient te worden vastgesteld krachtens artikel 12 ter, lid 1, van de Overeenkomst met Andorra.
Besluit com(2011)188
 
10.11.2010  Sluiting van het protocol met Andorra waarbij de Overeenkomst met Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen.
Besluit com(2010)628
 
23.04.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Jordanië over de wijziging van artikel 15, lid 7, van protocol nr. 3 bij deze overeenkomst betreffende de definitie van het begrip ...
Besluit com(2010)167
 
21.04.2010  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Palestijnse Autoriteit over de wijziging van artikel 15, lid 7, van protocol nr. 3 bij deze overeenkomst betreffende de definitie van ...
Besluit com(2010)166
 
20.04.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Marokko over de wijziging van artikel 15, lid 7, van protocol nr. 4 bij deze overeenkomst betreffende de definitie van het begrip ...
Besluit com(2010)158
 
20.04.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Tunesië over de wijziging van artikel 15, lid 7, van protocol nr. 4 bij deze overeenkomst betreffende de definitie van het begrip ...
Besluit com(2010)157
 
20.04.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Egypte over de wijziging van artikel 15, lid 7, van protocol nr. 4 bij deze overeenkomst betreffende de definitie van het begrip ...
Besluit com(2010)161
 
14.04.2010  Standpunt EU binnen het administratief comité, opgericht in het kader van de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen, ...
Besluit com(2010)148
 
19.02.2010  Standpunt van de EU in het Gemengd Comité Douanesamenwerking EU-Japan betreffende de onderlinge erkenning van AEO programma's in de EU en in Japan.
Besluit com(2010)55
 
09.02.2010  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Palestijnse Autoriteit over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 als ...
Besluit com(2010)31
 
09.02.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Algerije over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 6 als gevolg van de ...
Besluit com(2010)35
 
09.02.2010  Standpunt in het gemengd comité EU-IJsland over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 als gevolg van de ...
Besluit com(2010)44
 
09.02.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Israël over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de ...
Besluit com(2010)45
 
09.02.2010  Standpunt in het gemengd comité EU-Noorwegen over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 als gevolg van de ...
Besluit com(2010)33
 
09.02.2010  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Denemarken/Faeröer over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 als gevolg ...
Besluit com(2010)42
 
09.02.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Tunesië over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de ...
Besluit com(2010)37
 
09.02.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Egypte over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de ...
Besluit com(2010)38
 
09.02.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Jordanië over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 als gevolg van de ...
Besluit com(2010)39
 
09.02.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Marokko over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de ...
Besluit com(2010)40
 
09.02.2010  Standpunt in de associatieraad EU-Libanon over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de ...
Besluit com(2010)41
 
05.02.2010  Voorstel voor een besluit van de Raad XX waarbij lidstaten worden gemachtigd om toe te treden tot het op 22 november 1928 te Parijs ondertekende Verdrag betreffende ...
Besluit com(2010)18