1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 510 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.03.2024  Jaarverslag 2022 over de toepassing van verordening (eg) nr. 300/2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.
Verslag com(2024)107
 
20.02.2024  Uitvoering van Richtlijn 98/41/EG inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de EG varen.
Verslag com(2024)76
 
26.01.2024  Wijziging van Richtlijn 2005/44/EG betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de EG.
Richtlijn com(2024)33
 
29.11.2023  Wijziging van Verordeningen (EG) nr. 261/2004, (EG) nr. 1107/2006, (EU) nr. 1177/2010, (EU) nr. 181/2011 en (EU) 2021/782 wat betreft de handhaving van passagiersrechten ...
Verordening com(2023)753
 
29.11.2023  Totstandbrenging van een gemeenschappelijke Europese dataruimte voor mobiliteit.
Mededeling com(2023)751
 
29.11.2023  Passagiersrechten voor multimodale reizen.
Verordening com(2023)752
 
21.11.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2014/90/EU inzake uitrusting van zeeschepen.
Verslag com(2023)714
 
08.11.2023  Standpunt EU in het regionaal stuurcomité van de Vervoersgemeenschap met betrekking tot de vaststelling van de begroting 2024 van de Vervoersgemeenschap.
Besluit com(2023)695
 
08.11.2023  Standpunt EU in het regionale stuurcomité van de Vervoersgemeenschap met betrekking tot de invoering van een gemeenschappelijke reeks regels inzake de vergoeding van de ...
Besluit com(2023)693
 
07.11.2023  Wijziging van Richtlijn 92/106/EEG met betrekking tot een steunkader voor intermodaal vervoer van goederen en van Verordening 2020/1056 met betrekking tot de berekening ...
Richtlijn com(2023)702
 
27.10.2023  Standpunt EU in de Internationale Maritieme Organisatie over wijzigingen van richtsnoeren, een lijst van verplichtingen en een ontwerp-resolutie over “dark shipping”.
Besluit com(2023)663
 
04.10.2023  Voorstel voor een Europese verklaring over fietsen.
Mededeling com(2023)566
 
13.09.2023  Achtste monitoringsverslag over de ontwikkeling van de spoorwegmarkt, krachtens artikel 15, lid 4, van Richtlijn 2012/34/EU.
Verslag com(2023)510
 
12.09.2023  Evaluatie van het Agentschap van de EU voor de veiligheid van de luchtvaart en Verordening (EU) 2018/1139 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van ...
Verslag com(2023)524
 
14.07.2023  Bevoegdheidsdelegatie uit hoofde van Verordening 376/2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart.
Verslag com(2023)444
 
11.07.2023  Broeikasgasemissieboekhouding voor vervoersdiensten.
Verordening com(2023)441
 
11.07.2023  Wijziging van Richtlijn 96/53/EG houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de EG deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het ...
Richtlijn com(2023)445
 
11.07.2023  Vergroening van het goederenvervoer.
Mededeling com(2023)440
 
11.07.2023  Gebruik van spoorweginfrastructuurcapaciteit in de gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte.
Verordening com(2023)443
 
01.06.2023  Wijziging van Richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en de invoering van sancties, met inbegrip van strafrechtelijke sancties, voor ...
Richtlijn com(2023)273
 
01.06.2023  Wijziging van Richtlijn 2009/21/EG betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen.
Richtlijn com(2023)272
 
01.06.2023  Medeling maritieme veiligheid: de kern van schone en moderne scheepvaart.
Mededeling com(2023)268
 
01.06.2023  Wijziging van Richtlijn 2009/18/EG tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector.
Richtlijn com(2023)270
 
01.06.2023  Europees Agentschap voor maritieme veiligheid.
Verordening com(2023)269
 
01.06.2023  Wijziging van Richtlijn 2009/16/EG betreffende havenstaatcontrole.
Richtlijn com(2023)271
 
11.05.2023  Building a comprehensive European port strategy.
ini(2023)2059
 
11.05.2023  Electric aviation - a solution for short- and mid-range flights.
ini(2023)2060
 
08.05.2023  Sluiting van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst met Marokko in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2023)239
 
08.05.2023  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst met Marokko in verband met de toetreding van Kroatië ...
Besluit com(2023)238
 
04.05.2023  Wijziging van Richtlijn 1999/62/EG, Richtlijn 1999/37/EG en Richtlijn (EU) 2019/520 wat betreft de CO2-emissieklasse van zware bedrijfsvoertuigen met aanhangwagens.
Richtlijn com(2023)189
 
13.04.2023  Jaarverslag 2021 over de toepassing van verordening (eg) nr. 300/2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.
Verslag com(2023)186
 
04.04.2023  31e verslag over de toepassing van de sociale wetgeving voor het wegvervoer, en verslag over de controles op afmetingen en gewichten van zware vrachtvoertuigen.
Verslag com(2023)183
 
01.03.2023  Wijziging van Richtlijn (EU) 2015/413 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheids­gerelateerde ...
Richtlijn com(2023)126
 
01.03.2023  Driving licences.
Richtlijn com(2023)127
 
01.03.2023  Uniebrede effect van bepaalde ontzeggingen van de rijbevoegdheid.
Richtlijn com(2023)128
 
25.01.2023  Uitvoering, de resultaten en de algehele beoordeling van het Europees Jaar van de spoorwegen 2021.
Verslag com(2023)36
 
29.11.2022  Dronestrategie 2.0 voor een slim en duurzaam ecosysteem voor onbemande luchtvaartuigen in Europa.
Mededeling com(2022)652
 
17.10.2022  Europees programma voor de veiligheid van de luchtvaart.
Verslag com(2022)529
 
28.09.2022  Gedelegeerde handelingen onder Verordening 2018/1139 inzake gemeenschappelijke regels inzake burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap voor ...
Verslag com(2022)486
 
20.05.2022  Standpunt EU in Commissie van technisch deskundigen van Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer m.b.t. wijzigen van technische ...
Besluit com(2022)227
 
06.05.2022  Sluiting van de uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de lidstaten van ASEAN en de EU.
Besluit com(2022)193
 
10.03.2022  Large transport infrastructure projects in the EU.
ini(2022)2021
 
10.03.2022  Action plan to boost long distance and cross border passenger rail.
ini(2022)2022
 
10.03.2022  The New EU Urban Mobility Framework.
ini(2022)2023
 
14.12.2021  Richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk.
Verordening com(2021)812
 
23.11.2021  Maatregelen tegen vervoerders die mensenhandel of migrantensmokkel faciliteren of zich daarmee inlaten in verband met illegale binnenkomst op het grondgebied van de EU.
Verordening com(2021)753
 
20.05.2021  Sustainable and Smart Mobility Strategy.
ini(2021)2046
 
08.04.2021  Sluiting van de Overeenkomst inzake de gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen Armenië en de EU.
Besluit com(2021)160
 
08.04.2021  Sluiting van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst met Tunesië.
Besluit com(2021)153
 
08.04.2021  Sluiting van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen Qatar en de EU.
Besluit com(2021)156