1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 526 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
06.09.2023  Machtiging voor onderhandelingen met IJsland inzake de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers van de EU aan IJsland met het oog op het voorkomen, opsporen, ...
Aanbeveling com(2023)508
 
06.09.2023  Machtiging voor onderhandelingen met Noorwegen inzake de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers van de EU aan Noorwegen met het oog op het voorkomen, opsporen, ...
Aanbeveling com(2023)507
 
06.09.2023  Machtiging voor onderhandelingen met Zwitserland inzake de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers van de EU aan Zwitserland met het oog op het voorkomen, ...
Aanbeveling com(2023)509
 
06.09.2023  Blauwdruk om de respons op verstoringen van kritieke infrastructuur van aanzienlijk grensoverschrijdend belang op Unieniveau te coördineren.
Aanbeveling com(2023)526
 
10.07.2023  Ondertekening van de Overeenkomst met Zwitserland betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid ...
Besluit com(2023)389
 
10.07.2023  Beoordeling van de mate waarin lidstaten voldoen aan Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen.
Verslag com(2023)363
 
10.07.2023  Sluiting van de Overeenkomst met Zwitserland betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid in ...
Besluit com(2023)388
 
10.07.2023  Ondertekening van de Overeenkomst met Noorwegen betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid in ...
Besluit com(2023)387
 
10.07.2023  Sluiting van de Overeenkomst met Noorwegen betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid in het ...
Besluit com(2023)386
 
10.07.2023  Ondertekening van de Overeenkomst met IJsland betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid in ...
Besluit com(2023)385
 
10.07.2023  Sluiting van de Overeenkomst met IJsland betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid in het ...
Besluit com(2023)394
 
07.07.2023  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Albanië inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Albanië.
Besluit com(2023)399
 
07.07.2023  Sluiting van de Overeenkomst met Albanië inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Albanië.
Besluit com(2023)397
 
30.05.2023  Toezicht op de visumvrije regelingen van de EU.
Mededeling com(2023)297
 
16.05.2023  Verslag over Van Schengen 2023.
Mededeling com(2023)274
 
03.05.2023  Bestrijding van corruptie.
Richtlijn com(2023)234
 
20.04.2023  Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD met een aanbeveling voor het verhelpen van de ernstige tekortkomingen die zijn geconstateerd bij de in 2017 verrichte ...
Aanbeveling com(2020)46
 
05.04.2023  Sluiting van een overeenkomst met Montenegro inzake operationele activiteiten die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert.
Besluit com(2023)261
 
22.03.2023  Machtiging voor onderhandelingen over wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme over de definitie van terroristische misdrijven.
Aanbeveling com(2023)151
 
14.03.2023  Meerjarig strategisch beleid inzake Europees geïntegreerd grensbeheer.
Mededeling com(2023)146
 
10.03.2023  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij ...
com(2023)138
 
09.03.2023  Machtiging voor onderhandelingen met Brazilië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europol en de Braziliaanse autoriteiten die bevoegd zijn voor ...
Aanbeveling com(2023)132
 
09.03.2023  Machtiging voor onderhandelingen met Mexico op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europol en de Mexicaanse autoriteiten die bevoegd zijn voor de ...
Aanbeveling com(2023)131
 
09.03.2023  Machtiging voor onderhandelingen met Bolivia op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europol en de Boliviaanse autoriteiten die bevoegd zijn voor ...
Aanbeveling com(2023)130
 
09.03.2023  Machtiging voor onderhandelingen met Peru op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europol en de Peruaanse autoriteiten die bevoegd zijn voor de ...
Aanbeveling com(2023)133
 
08.03.2023  Tijdelijke bescherming voor mensen die op de vlucht zijn voor de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne: een jaar later.
Mededeling com(2023)140
 
22.02.2023  Machtiging voor onderhandelingen met Ecuador op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europol en de Ecuadoraanse autoriteiten die bevoegd zijn voor ...
Aanbeveling com(2023)97
 
09.02.2023  Stand van de voorbereidingen voor de volledige uitvoering van de VIS-verordening overeenkomstig artikel 11, lid 3 van Verordening (EU) 2021/1134.
Verslag com(2023)66
 
24.01.2023  BELEIDSDOCUMENT Naar een operationele strategie voor doeltreffender terugkeer.
com(2023)45
 
19.12.2022  Vierde verslag over de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de bestrijding van mensenhandel.
Verslag com(2022)736
 
19.12.2022  Wijziging van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan.
Richtlijn com(2022)732
 
13.12.2022  EU-actieplan tegen de illegale handel in cultuurgoederen.
Mededeling com(2022)800
 
13.12.2022  Verzameling en de doorgifte van vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) met het oog op het versterken en vergemakkelijken van de controles aan de buitengrenzen.
Verordening com(2022)729
 
13.12.2022  Verzameling en de doorgifte van vooraf te verstrekken passagiersgegevens met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven ...
Verordening com(2022)731
 
05.12.2022  Vijfde verslag in het kader van het opschortingsmechanisme voor de vrijstelling van de visumplicht.
Verslag com(2022)715
 
16.11.2022  Versterking van het Schengengebied: Bulgarije, Roemenië en Kroatië zijn klaar om volledig deel te nemen aan het gebied zonder binnengrenstoezicht.
Mededeling com(2022)636
 
11.11.2022  Evaluatie van de uitvoering van de Overeenkomst met de VS inzake doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer tbv het traceren van ...
Verslag com(2022)585
 
09.11.2022  Opschorting van een aantal bepalingen van Verordening 810/2009 ten aanzien van Senegal.
Verordening com(2022)631
 
27.10.2022  Import, export and transit measures for firearms, components and ammunition, implementing UN Protocol on firearms and Convention against Transnational Organised Crime .
Verordening com(2022)480
 
13.10.2022  Stvz voorbereiding voor de volledige tenuitvoerlegging van de interoperabiliteits­verordeningen obv art. 78, lid 5 Verordening 2019/817 en art. 74, lid 5 verordening ...
Verslag com(2022)524
 
25.05.2022  Ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen.
Richtlijn com(2022)245
 
11.05.2022  Regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen.
Verordening com(2022)209
 
03.05.2022  Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.
Verordening com(2022)197
 
27.04.2022  Wijziging van Verordening 2018/1806 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum (Koeweit, Qatar).
Verordening com(2022)189
 
27.04.2022  Wijziging reeks verordeningen wat betreft de digitalisering van de visumprocedure.
Verordening com(2022)658
 
27.04.2022  Één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor derdelanders, alsmede een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen ...
Richtlijn com(2022)655
 
27.04.2022  Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (herschikking).
Richtlijn com(2022)650
 
14.12.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2016/399 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen.
Verordening com(2021)891
 
14.12.2021  Aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel.
Verordening com(2021)890
 
08.12.2021  Geautomatiseerde gegevensuitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking (“Prüm II”).
Verordening com(2021)784