Schriftelijke vragen van de leden Bruins Slot (CDA), Van der Staaij (SGP) en Karabulut (SP) over het personeelstekort bij de militaire luchtverkeersleiding

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op woensdag 21 februari 2018.
 • 1. 
  Kent u het bericht “Tekort aan luchtverkeersleiders leidt regelmatig tot sluiten van luchtruim”1?
 • 2. 
  Klopt het dat luchtverkeersleiders van de luchtmacht, als gevolg van een tekort aan personeel, problemen hebben om hun taken ten allen tijde naar behoren uit te voeren?
 • 3. 
  Hoe lang is er bijvoorbeeld al sprake van dat in de Notice to Airmen (NOTAMs) beperkingen zijn opgenomen dat er niet ten allen tijde flight information requests kunnen worden gegeven?
 • 4. 
  Kunt u bijvoorbeeld bevestigen dat, als gevolg van personeelstekorten, op bepaalde momenten geen traumahelikopters konden uitvliegen, F-16’s minder vaak kunnen oefenen, en kleine luchtvaart minder of geen vluchtinformatie ontvangt?
 • 5. 
  Welke gevolgen heeft het niet kunnen vliegen van traumaheli’s voor de hulpverlening ter plaatse? Op welke wijze komt de (acute) zorg daarmee onder druk te staan?
 • 6. 
  Hoe beoordeelt u de uitspraak van commandant Van Ingen dat de vliegveiligheid niet in het geding is, mede in het licht van de opmerkingen van luchtverkeersleiders die aangeven dat er wel degelijk risico’s worden genomen?
 • 7. 
  Zijn u concrete gevallen bekend waarbij de vliegveiligheid in Nederland ernstig in het geding was als gevolg van capaciteitstekort aangaande militaire luchtverkeerleiders?
 • 8. 
  Welke maatregelen heeft u genomen, of gaat u op korte en lange termijn nemen, om het personeelstekort bij de militaire luchtverkeersleiding terug te dringen en de vliegveiligheid te waarborgen?
 • 9. 
  In hoeverre acht u onder meer het samenwerken met civiele luchtverkeersleiders, de inzet van reservisten dan wel een salarisverhoging voor militaire luchtverkeersleiders hiertoe een wenselijk dan wel noodzakelijk middel?
 • 10. 
  Op welke wijze is de Inspectie voor Leefomgeving en Transport betrokken bij de problematiek die voortvloeit uit het personeelstekort bij de militaire luchtverkeersleiding? Welke adviezen heeft de inspectie gegeven om de problematiek te ondervangen?

[1] https://nos.nl/artikel/2218052-tekort-aan-luchtverkeersleiders-leidt-regelmatig-tot-sluiten-van-luchtruim.html