WGK008652NL - wetsvoorstel
Machtigingswet oprichting Invest-NL
Pre-dossier

 

Deze wet voorziet in machtiging tot het namens de Staat oprichten van Invest-NL. Verder bevat de wet de doelstelling en taken van Invest-NL en overige regels met betrekking tot Invest-NL.

Inhoudsopgave

  1. Volledige titel
  2. Disclaimer

1.

Volledige titel

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

 

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.