EP-Commissie EU-toelatingsprocedure voor pesticiden (opgeheven) (PEST)

De bijzondere Commissie EU-toelatingsprocedure voor pesticiden was een tijdelijke commissie i van het Europees Parlement i, met als doel te onderzoeken hoe pesticiden toegelaten worden op de Europese markt.

De commissie was een reactie op de zorgen die geuit werden met betrekking tot de risico's die kleven aan de pesticide glyfosaat. De vergunning voor dit middel werd in november 2017 verlengd met vijf jaar.

Taken van de Commissie

De commissie heeft onderzocht:

  • hoe pesticiden toegelaten worden op de Europese markt
  • potentiële zwakheden in het wetenschappelijk testen en goedkeuren van stoffen
  • de rol van de Europese Commissie i bij de verlenging van de vergunning voor glyfosaat
  • potentiële tegenstrijdige belangen in de goedkeuringsprocedure
  • de rol van EU-agentschappen i, en of hun personele bezetting en financiering adequaat zijn om hun taken uit te voeren

De commissie, die dertig leden telde, begon haar werkzaamheden op 12 maart 2018 en bood op 18 december 2018 haar eindrapport aan.

1.

Meer informatie