Zorg voor kinderen en ouders moet laagdrempelig

Met dank overgenomen van J.S. (Joël) Voordewind i, gepubliceerd op dinsdag 30 januari 2018, 18:00.

Vandaag heeft de Tweede Kamer het rapport Eerste evaluatie Jeugdwet ontvangen. Op 1 januari 2015 is deze wet in werking getreden. Uit de evaluatie blijkt dat de echte transformatie van de jeugdhulp nog van de grond moet komen. In het Regeerakkoord is hiervoor de komende tijd 54 miljoen beschikbaar gemaakt.

Deze eerste evaluatie laat zien dat er meer tijd nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Daarom is het essentieel dat we ons blijven inzetten om zorg voor kinderen en ouders beschikbaar en beter vindbaar te maken. Belangrijk is dat er laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar is, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen en hun netwerken.

De ChristenUnie heeft eerder gepleit om directe betrokkenen de mogelijkheid te geven om mee te denken voor gedwongen of vrijwillige jeugdhulp. Terecht stelt het rapport dat bij kwetsbare gezinnen met meerdere problemen juist een proactieve aanpak van jeugdzorg nodig is. Belangrijk hierbij is dat de gemeentelijke wijkteams professioneler worden. De overgang 18-/18+ blijft voor de ChristenUnie een aandachtspunt. Indien nodig en wenselijk is het wellicht een optie om jeugdhulp tot 21 jaar te laten lopen.

Ik zie uit naar de kabinetsreactie en de ronde tafel gesprekken met de betrokken organisaties over de evaluatie. Zo kunnen we een goede doorstart maken met de jeugdhulp in het belang van kwetsbare kinderen en hun ouders die een steuntje in de rug nodig hebben.