Bescherm Koerden en christenen

Met dank overgenomen van J.S. (Joël) Voordewind i, gepubliceerd op dinsdag 30 januari 2018, 10:20.

De regio Noord-Syrië is een hoopvol experiment in democratie. Nederland en Europa mogen niet toekijken bij het Turkse geweld in dit gebied.

Al zo'n vijfduizend mensen zijn op de vlucht geslagen in de Syrische regio Afrin sinds vorige week maandag. Niet door aanvallen van het leger van president Assad of door aanslagen van ISIS, maar door bombardementen van Turkije. Media melden burgerslachtoffers, zelfs onder de vele ontheemden die hun toevlucht hadden gezocht in het tot nu toe relatief rustige Afrin. De afgelopen dagen kregen we noodkreten binnen van Koerdische christenen en jezidi's in Afrin. Zij smeken het Westen de Turkse invasie van Afrin te stoppen. Het gaat hier niet om politieke propaganda van een strijdende partij, maar om gewone mensen, die aangevallen worden omdat Turkije zijn agressie wil botvieren op de Federatie Noord-Syrië.

volle vrijheid

Deze Federatie is een voorlopig bestuur van diverse bevolkingsgroepen: christenen, jezidi's, sjabakhs, Turkmenen en Koerden. Steeds weer onderstrepen de kwetsbare religieuze minderheden binnen deze regio dat ze nu volle vrijheid en gelijkheid hebben. Zij zijn dus niet alleen bang voor de Turkse bommen die nu op burgerdoelen vallen, maar ook voor het verlies van hun vrijheden als Turkse troepen en aan hen verbonden milities Afrin zouden overnemen. Die vrees is terecht. In september 2016 vielen pro-Turkse milities het gebied oostelijk van Afrin binnen. Zij riepen toen tegen de Amerikanen dat christenen onder hen geen plek hebben, toen zij. Deze veelal extremistische milities hebben weinig op met religieuze of etnische minderheden. De Federatie Noord-Syrië brengt godsdienstvrijheid, gelijkheid van man en vrouw en democratische samenwerking van etniciteiten in praktijk. Dit is voor de ChristenUnie doorslaggevend om de Federatie te ondersteunen. Niet dat de Federatie boven alle kritiek verheven is: er zijn kritische rapporten geweest van mensenrechtenorganisaties. Maar - en dat is uitzonderlijk in de regio - de leiders van deze regio vragen zelf of Europese landen hen willen helpen dit in de praktijk te verbeteren.

politiek proces

Toch wil de Europese Unie de Federatie Noord-Syrië nog niet betrekken in het politieke proces over de toekomst van Syrië. Er werd wel samengewerkt met de SDF, het leger van de Federatie, om een derde deel van Syrië onder controle te krijgen in de strijd tegen ISIS. Nu dat gelukt is, kunnen we Syrië niet opbouwen terwijl we dat derde deel van Syrië uitsluiten van de gesprekken over die toekomst. Het Turkse geweld in Afrin moet gestopt worden. Laten Nederland en Europa zich duidelijk achter de Federatie Noord-Syrië scharen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal helpen om het zinloze geweld van Turkije te stoppen. Dat geweld is zinloos, omdat er voor zover nu bekend geen aanvallen zijn geweest op Turkije vanuit Afrin. Toch lijkt de wereld zich liever afzijdig te houden, omdat het geweld van NAVO-lidstaat Turkije komt. Maar we mogen niet lijdzaam toezien hoe Rusland en Assad het grondgebied in Syrië verdelen met Turkije.

trouwste bondgenoot

Laat Turkije stoppen zijn problemen met de Koerden te projecteren op burgers van buurlanden. Er is geen Turks recht op een deel van Syrië. De EU en EU-lidstaten moeten het vredesproces in Syrië bevorderen door Turkije duidelijk te maken dat dit land zijn problemen in eigen huis moet oplossen. Nederland kan beter het plan van de Amerikaanse regering steunen, om een internationale observatiemacht in het grensgebied van Syrië en Turkije te stationeren. Troepen van de internationale coalitie die in Irak tegen ISIS hebben gestreden, kunnen nu ingezet worden om de noordgrens van Syrië te bewaken. Dat kan zowel de Turken als de bevolking in Noord-Syrië veiligheid bieden. De Federatie Noord-Syrië verdient als trouwste bondgenoot in de strijd tegen ISIS, als geen ander van de strijdende partijen in Syrië, onze steun.

Stichting Sallux is het wetenschappelijk instituut van de ECPM, de Europese christelijke politieke partij waarvan SGP en ChristenUnie deel uitmaken. Turkije moet niet denken dat het recht heeft op een deel van Syrië.

Auteurs: Joël Voordewind en Johannes de Jong · Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, resp. directeur van stichting Sallux. Dit opinieartikel verscheen ook in het Nederlands Dagblad.

Foto: SAC Helen Farrer RAF Mobile News Team/MOD