Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Ploumen over misstanden bij de ontgroeningen van studentenverenigingen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2018

Afgelopen twee jaar hebben diverse incidenten plaatsgevonden bij studentenverenigingen in Nederland. Uw Kamer heeft mij verzocht hierop te reageren middels een brief (Handelingen II 2017/18, nr. 39, Regeling van Werkzaamheden). Daarnaast heb ik u vandaag ook mijn schriftelijke antwoorden toegestuurd op de vragen van het lid Van den Hul over de meest recente gebeurtenissen bij studentenverenigingen (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nrs. 960 en 961). In die antwoorden geef ik aan dat ik alle vormen van geweld en intimidatie, zowel fysiek als mentaal, afkeur. Dergelijke incidenten hebben niets te maken met het kennismaken met elkaar, het studentenleven en specifiek de studentenvereniging.

Instellingen, zowel hogescholen als universiteiten, hebben afspraken gemaakt met studentenverenigingen over de introductietijden. Dit betreffen afspraken over onder andere alcoholgebruik, slaaptijden en fysiek contact. Ik vind het goed dat deze afspraken bestaan en zie dat instellingen bij incidenten adequaat reageren. Maatregelen, zoals het opschorten van bestuursbeurzen en subsidies, worden niet geschuwd. Ook hebben instellingen besloten om sommige studentenverenigingen (tijdelijk) niet meer welkom te laten zijn bij diverse academische aangelegenheden. Dat vind ik goede signalen.

Daarbovenop hebben de verschillende betrokken verenigingen aangegeven dat zij inzetten op een verandering van hun cultuur op basis van een stevige zelfreflectie. Ik vind het belangrijk dat in dit kader binnen de vereniging ook een kritisch gesprek wordt gevoerd over de noodzaak van de geïnstitutionaliseerde, ongelijkwaardige verhouding tijdens ontgroeningen en introductietijden. Onderwijsinstellingen kunnen ook een rol spelen in deze dialoog.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.