Motie Sienot c.s. over oplossingen voor verduurzaming van de binnenvaart - Zee- en binnenvaart - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 24 maart 2019
kalender

1.

Tekst

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 179 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld 17 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de sector bij het rondetafelgesprek over verduurzaming van de binnenvaart een aantal kansrijke oplossingen opperde, namelijk «meten aan de pijp», milieucertificering van schepen en een duurzaam investeringsfonds;

overwegende dat «meten aan de pijp» een beter inzicht kan geven in de daadwerkelijke duurzame prestaties van schepen;

overwegende dat milieucertificering een handvat kan bieden aan verladers en investeerders om te investeren in verduurzaming van schepen;

verzoekt de regering, deze opties te onderzoeken op haalbaarheid en de resultaten daarvan te betrekken bij het opstellen van de voorgenomen green deal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Von Martels

Van der Graaf

Remco Dijkstra


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.