34775 XV, nr. 28 - Motie De Jong c.s. over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

Deze motie werd op 21 december 2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Léon de Jong (PVV) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 en was mede ondertekend door Sietse Fritsma (PVV) i en Geert Wilders (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

spreekt uit dat Nederland geen immigratieland is;

verzoekt de regering, de verzorgingsstaat te beschermen en derhalve de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 21 december 2017, motie, nr. 28     KST34775XV28
Motie De Jong c.s. over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers
 

2.

Dossier