34854 - Intrekking van de Wet raadgevend referendum - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 maart 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20ádecemberá2017 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongrenái.

 

In het regeerakkoord is afgesproken het nationaal raadgevend referendum af te schaffen. Het instrument, dat ge´ntroduceerd werd als opmaat naar een correctief bindend referendum, heeft als tussenstap niet gebracht wat er van werd verwacht en kan tot vervreemding van de kiezer leiden. Het kabinet heeft besloten een pas op de plaats te maken en de Wet raadgevend referendum in te trekken. In de Intrekkingswet is een bepaling opgenomen dat deze niet referendabel is.

1.

Volledige titel

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties en in de Eerste Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(53 stuks)

2 20ádecemberá2017, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST348541
Koninklijke boodschap
 
2 20ádecemberá2017, voorstel van wet, nr. 2     KST348542
Voorstel van wet
 
2 20ádecemberá2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST348543
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.