Top van het Oostelijk Partnerschap 2017: Samen sterker - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 april 2020
kalender

Top van het Oostelijk Partnerschap 2017: Samen sterker

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC)†i, gepubliceerd op vrijdag 24 november 2017.

De 5e top van het Oostelijk Partnerschap†i vond vandaag in Brussel plaats. Het was een moment om de balans op te maken van wat er de afgelopen twee jaar inzake de betrekkingen van de EU met haar 6 oostelijke partnerlanden is bereikt en een blik vooruit te werpen op de uitvoering, ten laatste in 2020, van 20 doelen die tastbare voordelen voor de burgers zullen brengen.

De top, op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders, werd bijgewoond door de instellingen van de Europese Unie, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Junckeri en de voorzitter van de Europese Raad†i, Donald Tusk†i, de 28 lidstaten van de Europese Unie en de 6 oostelijke partnerlanden, namelijk ArmeniŽ, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, GeorgiŽ, de Republiek MoldaviŽ en OekraÔne.

Verder waren ook Federica Mogherinii, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, Johannes Hahni, commissaris voor het Europees nabuurschapsbeleid en de uitbreidingsonderhandelingen, en Cecilia MalmstrŲmi, commissaris voor Handel, aanwezig.

De deelnemers aan de top hebben overeenstemming bereikt over een gezamenlijke verklaring van de top. In de marge van de top werd over een aantal overeenkomsten gesproken, waaronder een nieuwe bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en ArmeniŽ, een overeenkomst inzake de gemeenschappelijke luchtvaartruimte met ArmeniŽ, en de uitbreiding van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) tot oostelijke partnerlanden.

"Het Oostelijk Partnerschap is in de eerste plaats een partnerschap van personen. Het draait om het verbeteren van levens in al onze landen, om onze samenlevingen dichter bij elkaar te brengen. Het gaat om het opkomen voor de waarden, beginselen en ambities die de mensen van de Europese Unie en de oostelijke nabuurschap delen.", zei de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

"Op deze top zijn wij het eens geworden over een reeks van 20 concrete maatregelen die in 2020 voltooid moeten zijn. In het kader van het Oostelijk Partnerschap heeft de Europese Unie geholpen om 10 000 banen te creŽren en te zorgen voor de opleiding van 20 000 mensen en het verstrekken van meer dan 100 000 leningen aan ondernemingen. Wij hebben de toegang tot gratis juridische dienstverlening verbeterd, geÔnvesteerd in vervoersverbindingen, gendergelijkheid bevorderd en de mobiliteit van duizenden studenten tussen Europa en de regio van het Oostelijk Partnerschap bevorderd. Nu 2020 en de periode erna in zicht is, is het tijd voor nog meer actie. We zijn op de goede weg, laten we dezelfde koers aanhouden.Ē

De volledige toelichting van voorzitter Juncker op de gezamenlijke persconferentie is online beschikbaar.

Tastbare voordelen van het Oostelijk Partnerschap voor de burgers: 20 doelstellingen voor 2020

Veranderingen ten goede in het dagelijkse leven van de burgers is het hoofddoel van het Oostelijk Partnerschap. Sinds de laatste top in Riga in 2015 was de samenwerking gebaseerd op vier prioritaire gebieden:

 • sterkere economie: economische ontwikkeling en betere marktkansen;
 • sterker bestuur: versterking van de instellingen en behoorlijk bestuur;
 • sterkere connectiviteit: betere verbindingen, met name op het gebied van vervoer en energie, alsook op het gebied van milieu en klimaatverandering;
 • sterkere samenleving: meer mobiliteit en contacten tussen de mensen.

In het licht van deze prioriteiten hebben de Europese Unie, haar lidstaten en de partnerlanden vandaag twintig te behalen resultaten goedgekeurd die de basis vormen voor een duidelijk werkplan voor de toekomst dat in 2020 moet worden bereikt. Het gaat onder meer om:

 • het leggen van uitgebreidere contacten met en het gerichter steunen van maatschappelijke basisorganisaties;
 • het ondersteunen van ondernemingen en verstrekken van leningen in lokale valuta's, in samenwerking met de belangrijkste internationale financiŽle instellingen;
 • het verbeteren van de capaciteit van de partnerlanden om te profiteren van de handelsmogelijkheden met de EU en met elkaar;
 • hervormingstoezeggingen en specifieke investeringen op het gebied van energie-efficiŽntie;
 • de ontwikkeling van betere en veiligere vervoersverbindingen uiterlijk in 2030, met investeringen op lange termijn die bijdragen tot betere verbindingen tussen de partnerlanden en de EU en tussen de partnerlanden onderling;
 • een digitaal pakket, met concrete stappen in de richting van geharmoniseerde prijszetting voor roaming en verlaagde roamingtarieven tussen de partnerlanden, gemakkelijkere en goedkopere toegang tot internet via de invoering van nationale breedbandstrategieŽn, en steun voor het scheppen van werkgelegenheid in de digitale sector;
 • een belangrijk nieuw steunpakket voor jeugd en onderwijs;
 • een nieuwe alomvattende aanpak van communicatie over steun voor het Oostelijk Partnerschap, en een meer strategische communicatie.

Tijdens de top werd ook een herziene multilaterale institutionele structuur voor het Oostelijk Partnerschap goedgekeurd, die voorziet in een sterkere politieke sturing en een meer resultaatgerichte benadering van onze samenwerking.

Het Oostelijk Partnerschap: een partnerschap dat resultaten oplevert

Sinds de laatste top van het Oostelijk Partnerschap in 2015 in Riga, is aanzienlijke vooruitgang geboekt tan aanzien van de betrekkingen tussen de EU en de 6 partnerlanden. Associatieovereenkomsten, met inbegrip van diepe en brede vrijhandelsruimten met GeorgiŽ, de Republiek MoldaviŽ en OekraÔne zijn nu ten volle in werking getreden. Zij openen nieuwe mogelijkheden voor nauwere samenwerking bij het aanpakken van belangrijke problemen, en voor economische integratie en handel. De handel tussen de drie betrokken partnerlanden en de EU is aanzienlijk toegenomen. De tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten zal worden gestuurd door de onlangs geactualiseerde associatie-agenda's. Na een reeks veeleisende hervormingen werd visumvrij reizen naar het Schengengebied mogelijk voor de houders van een biometrisch paspoort van GeorgiŽ en OekraÔne, zoals reed sinds 2014 gold voor de burgers van de Republiek MoldaviŽ.

De betrekkingen met ArmeniŽ, Azerbeidzjan en Wit-Rusland zijn ook op een hoger peil gebracht. Vandaag hebben de Europese Unie en ArmeniŽ een overeenkomst voor een breed en versterkt partnerschap ondertekend. Met deze nieuwe overeenkomst zullen de Europese Unie en ArmeniŽ nauwer kunnen samenwerken om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden en kunnen de partijen de mogelijkheden waarover wij beschikken, optimaal gebruiken. Ook de onderhandelingen over een nieuwe kaderovereenkomst met Azerbeidzjan vorderen gestaag, terwijl de betrekkingen met Wit-Rusland zijn verbeterd met de onlangs opgerichte coŲrdinatiegroep. Onze toekomstige partnerschapsprioriteiten met alle drie de landen zullen de basis vormen voor een nieuw strategisch steunkader. De partnerschapsprioriteiten met ArmeniŽ zijn overeengekomen en momenteel worden partnerschapsprioriteiten met Azerbeidzjan en Wit-Rusland besproken.

De EU en ArmeniŽ hebben vandaag ook een overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte geparafeerd. Deze zal de markttoegang voor luchtvaartmaatschappijen van beide partijen verbeteren en zorgen voor een betere connectiviteit, wat uiteindelijk leidt tot meer keuze, betere dienstverlening en lagere tarieven. De overeenkomst, in het kader van de luchtvaartstrategie voor Europa van de Europese Commissie, zal ook leiden tot een gemeenschappelijk regelgevingskader, bijvoorbeeld op het gebied van de luchtvaartveiligheid en -beveiliging. Meer informatie is hier te vinden.

Op het gebied van vervoersverbindingen zijn de EU en de partnerlanden het eens geworden over de indicatieve kaarten tot uitbreiding van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) tot de oostelijke partnerlanden. Deze dienen als basis om de vervoersverbindingen te verbeteren en gemeenschappelijke prioriteiten op het gebied van infrastructuur vast te stellen. In de marge van de top zijn daartoe memoranda van overeenstemming op hoog niveau ondertekend.

Het Oostelijk Partnerschap krijgt vorm in de brede samenleving

In de aanloop naar de top hebben een aantal nevenevenementen plaatsgevonden waarbij het maatschappelijk middenveld, de media, het bedrijfsleven, de nationale parlementen en andere belanghebbenden waren betrokken. Deze evenementen tonen aan dat het Oostelijk Partnerschap verder gaat dan intergouvernementele betrekkingen alleen, en zich uitstrekt tot de samenleving in het algemeen. In de aanloop naar de top in 2017 werden de volgende belangrijke nevenevenementen georganiseerd:

Zie: Informatieblad mediaconferentie van het Oostelijk Partnerschap

Zie: Informatieblad E-partnerschap van het Oostelijk Partnerschap

Zie: Informatieblad maatschappelijk middenveld van het Oostelijk Partnerschap

Zie: Informatieblad handelsforum van het Oostelijk Partnerschap

Zie: Informatiebladen over de EU-steun aan het bedrijfsleven in ArmeniŽ, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, GeorgiŽ, de Republiek MoldaviŽ en OekraÔne.

Meer informatie:

Website van de 5e top van het Oostelijk Partnerschap

Gezamenlijke verklaring van de 5e top betreffende het Oostelijk Partnerschap

Informatieblad over de 20 doelen van het Oostelijk Partnerschap voor 2020

Oostelijk Partnerschap - Focussen op sleutelprioriteiten en -resultaten (gezamenlijk werkdocument)

Informatieblad over mythes over het Oostelijk Partnerschap

Opmerkingen van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, tijdens de gezamenlijke persconferentie na de 5e top van het Oostelijk Partnerschap

Persbericht: Nieuwe overeenkomst ondertekend tussen de Europese Unie en ArmeniŽ die tot tastbare voordelen voor de burgers zal leiden

Informatieblad: Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de EU en ArmeniŽ

Informatieblad: Luchtvaartovereenkomst met ArmeniŽ

Feiten en cijfers over de betrekkingen tussen de EU en: ArmeniŽ, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, GeorgiŽ,

de Republiek MoldaviŽ, OekraÔne

Websites van de delegatie van de Europese Unie in: ArmeniŽ, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, GeorgiŽ, de Republiek MoldaviŽ, OekraÔne

 
logo
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

IP/17/4845

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail