Brief commissie; Verslag van de rapporteurs inzake transparantie voor de plenaire COSAC bijeenkomst van 26-28 november 2017 te Tallinn - Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden uit de parlementen van de lidstaten van de EU en van een delegatie uit het Europees Parlement - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 1 oktober 2020
kalender

Brief commissie; Verslag van de rapporteurs inzake transparantie voor de plenaire COSAC bijeenkomst van 26-28 november 2017 te Tallinn - Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden uit de parlementen van de lidstaten van de EU en van een delegatie uit het Europees Parlement

1.

Tekst

22 660 Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden uit de parlementen van de lidstaten van de EU en van een delegatie uit het Europees Parlement

Nr. 67 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2017

Hierbij wordt aan de Kamer ter kennisneming toegezonden het verslag van de rapporteurs inzake transparantie1. Het verslag is opgesteld door de leden Omtzigt, Leijten en Van Rooijen en vastgesteld door de vaste commissie voor Europese Zaken tijdens de procedurevergadering van 16 november 2017. Dit verslag zal worden gepresenteerd tijdens de plenaire COSAC bijeenkomst van 26-28 november 2017 te Tallinn.

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.