Rechtsstaat in Malta moet nauwgezet worden opgevolgd

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 15 november 2017.
  • Net als met Polen moet de Commissie een dialoog over de rechtsstaat op gang brengen met Malta.
  • Onvoldoende actie tegen witwaspraktijken, corruptie en zelfgenoegzaamheid bij de toekenning van het EU-burgerschap
  • Europol moet volledig worden betrokken bij het onderzoek naar de moord op Daphne Caruana Galizia.

Malta moet de rechtsstaat in stand houden en de Commissie moet de situatie in het land nauwlettend opvolgen om een onpartijdige rechtshandhaving te waarborgen, zegt het Parlement.

In een resolutie die met een overweldigende meerderheid is aangenomen, verzoekt het Parlement de Commissie een dialoog aan te gaan met de Maltese regering over het functioneren van de rechtsstaat in het land - zoals eerder het geval was voor Polen.. De Commissie moet ook nagaan of Malta zich houdt aan de anti-witwasregels en -verordeningen.

De parlementsleden wijzen erop dat de onafhankelijkheid van de wetshandhaving en het gerechtelijk apparaat in Malta in het gedrang kan komen omdat particuliere belangen de openbare besluitvormingsprocessen hebben geïnfiltreerd om hun eigen doel te bereiken. Ze willen dat Malta bekendmaakt wie een Maltees paspoort heeft gekocht.en dringen aan op een onafhankelijk internationaal onderzoek, met volledige betrokkenheid van Europol, naar de moord op journalist Daphne Caruana Galizia.

Malta's verslechterende staat van dienst

Verschillende verslagen van Europol, Verslaggevers Zonder Grenzen en de tijdelijke commissie van het Europees Parlement naar aanleiding van de Panama Papers concluderen dat de recente ontwikkelingen aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid over de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten in Malta en de illegale activiteiten die worden vergemakkelijkt door de zwakke systemen.

Een belangrijk probleem dat in de resolutie wordt aangehaald, is de slechte staat van dienst bij de aanpak van een aantal ernstige beschuldigingen van corruptie, schending van de antiwitwaswetgeving en bankentoezicht, omdat de politie geen onderzoeken uitvoert en de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) onder politieke druk staat.

In de resolutie wordt ook vermeld dat de in de FIAU-rapporten en de Panama Papers genoemde personen nog steeds in de regering zitten. Het Europees Parlement dringt er bij de Maltese politiecommissaris op aan om een onderzoek in te stellen en verzoeken toezichthoudende en gerechtelijke autoriteiten om de vergunningsprocedure van de Pilatus Bank te onderzoeken, een bank die de afgelopen maanden striemende kritiek te verwerken kreeg. Ook de werkzaamheden van Nexia BT, een adviesbureau dat betrokken is bij het burgerschapsprogramma en genoemd wordt in de Panama Papers, moeten worden onderzocht.

Meer duidelijkheid nodig over ‘burgerschap tegen betaling’

In de resolutie wordt bezorgdheid geuit over regelingen waarbij het burgerschap van een EU-land tegen betaling verkregen wordt en wordt de Commissie verzocht toe te zien op dergelijke burgerschapsregelingen. In het geval van Malta wordt in uitgelekte rapporten melding gemaakt van mogelijke corruptie in de administratie van dit programma. Het Parlement verzoekt Malta duidelijkheid te scheppen over wie een Maltees paspoort en alle rechten die daarbij horen heeft gekocht en welke waarborgen er zijn om ervoor te zorgen dat deze nieuwe burgers effectief een jaar in Malta hebben gewoond voor de aankoop van dit paspoort.