Jacht kan sluitstuk zijn van effectief natuurbeheer

Met dank overgenomen van T.C. (Tjeerd) de Groot i, gepubliceerd op dinsdag 14 november 2017, 3:26.

De jagersvereniging heeft deze dag goed laten zien dat het voor het herstel van

onze weidevogels nodig is om te kijken naar agrarische beheersmaatregelen

en voldoende voedsel voor jonge vogels. Daar hoort ook effectief beheer van

roofdieren bij. Als jacht een onderdeel is van zo’n bredere aanpak, is het een

effectief sluitstuk van goed natuurbeheer’ Lees hier het verslag:

werkbezoek D66 Nationaal Landschap Arkemheen