Code Rood: natuur ook in het regeerakkoord! #coderoodvoornatuur

Met dank overgenomen van T.C. (Tjeerd) de Groot i, gepubliceerd op dinsdag 31 oktober 2017, 3:21.

Vandaag luiden natuurorganisaties de noodklok over onze natuur. Terecht!

Recent zijn er verschillende studies verschenen over de teruggang van onze biodiversiteit. Zo neemt het aantal insecten sterk af, waardoor jonge vogels te weinig te eten hebben. Geen wonder dat het slecht gaat met de weidevogels!

Om beter inzicht te krijgen in de teruggang van biodiversiteit, heeft D66, samen met GroenLinks en de ChristenUnie een hoorzitting georganiseerd waar Nederlandse topwetenschappers zijn uitgenodigd.

Ook heeft D66 ervoor gezorgd dat in het regeerakkoord voor het eerst in jaren weer extra geld is voor natuur. Hiervoor is onder meer de verhoging van het provinciefonds bedoeld.

Daarnaast is er 250 miljoen voor natuur en waterkwaliteit. Het rijk is verantwoordelijk voor natuur in de grote wateren. Dit geld kan worden ingezet voor zaken als het Groene Hart, het kustpact en de Marker Wadden.

Van belang is dat daarover nu afspraken worden gemaakt tussen de provincies en het rijk. D66 gaat er vanuit de kamer op toezien dat de Europese natuurdoelen zoals afgesproken in het regeerakkoord worden gehaald!