COM(2017)568 - Wijziging van de btw-uitvoeringsverordening wat betreft bepaalde vrijstellingen voor intragemeenschappelijke handelingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 11 augustus 2020
kalender

COM(2017)568 EUe
Wijziging van de btw-uitvoeringsverordening wat betreft bepaalde vrijstellingen voor intragemeenschappelijke handelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een UITVOERINGSVERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 wat betreft bepaalde vrijstellingen voor intracommunautaire handelingen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards certain exemptions for intra-Community transactions
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2017)568 NLEN
Extra COM-nummers COM(2017)568
Procedurenummer i 2017/0249(NLE)
Celex-nummer i 52017PC0568

2.

Key dates

Document 04-10-2017
Online publicatie 04-10-2017
Besluit 04-12-2018; Uitvoeringsverordening 2018/1912
Bekendmaking in Publicatieblad i 07-12-2018; PB L 311 p. 10-12

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.