Motie Futselaar/Graus over spoedig naar de Kamer zenden van het wetsvoorstel voor een houdverbod - Burgerinitiatief “Een dier is geen ding” - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Motie Futselaar/Graus over spoedig naar de Kamer zenden van het wetsvoorstel voor een houdverbod - Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”

1.

Tekst

34 437 Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»

Nr. 3 MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN GRAUS

Voorgesteld 20 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat dierenmishandeling een onderwerp is dat sterk in de samenleving leeft, zeker wanneer de indruk bestaat dat dierenmishandelaars niet of te mild bestraft worden;

constaterende dat sinds het begin van het burgerinitiatief «een dier is geen ding» een aantal zaken wettelijk zijn verbeterd, terwijl andere verbeteringen, zoals een zelfstandig houdverbod, verwacht worden;

roept de regering op dit laatste wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Kamer te zenden;

spreekt haar waardering uit voor de initiatiefnemers van «een dier is geen ding»;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over welke stappen verder kunnen worden gezet, ook in de preventieve sfeer, om dierenmishandeling verder terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Graus


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.