Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht - Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 34775 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 i en dossier 34775 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht
Document­datum 19-09-2017
Publicatie­datum 19-09-2017
Nummer KST34775XVII3
Kenmerk 34775 XVII, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 775 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Nr. 3 MEDEDELING

Den Haag, 19 september 2017

Op 11 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State blijft openbaarmaking van dit advies achterwege omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.