Koninklijke boodschap - Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34785 - Belastingplan 2018 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 19-09-2017
Publicatie­datum 19-09-2017
Nummer KST347851
Kenmerk 34785, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 785 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 19 september 2017

Willem-Alexander


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.