Motie Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's - Veiligheidsregio's - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 129 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 6 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de brandweer vele vrijwilligers dag en nacht klaar staan voor onze veiligheid;

constaterende dat de beloning van bestuurders van veiligheidsregio's in sommige gevallen hoger is dan de WNT-norm;

verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe hoog de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's zijn en maatregelen te nemen op het moment dat de WNT-norm wordt overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.